From Nyheder

Norisol vinder stor rammeaftale på Statoil Refining Denmark A/S

Vi har netop indgået en 4-årig rammeaftale med Statoil Refining Denmark A/S indenfor isolering, stillads og overfladebehandling.

 

Aftalen træder i kraft d. 1. oktober 2017 og vi er allerede i gang med de nødvendige mobiliseringsaktiviteter.

 

Vi er en velkendt leverandør på Statoil raffinaderiet, og har samarbejdet gennem en længere årrække. Vi har bl.a. en række stillads entrepriser på større vedligeholds- og modifikationsaktiviteter i forbindelse med den igangværende decoke og vedligehold på TK-1380.

 

”At vi har vundet rammeaftalen ser vi som et udtryk for tilfredshed med alle vores dygtige og erfarne folk. Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed og konkurrencekraft. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, således at de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats fra alle i organisationen. I Norisol tror vi på, at involvering af medarbejdere, kunder og leverandører giver den bedste forretning. Jeg ser meget frem til at komme i gang med opgaven, som er vigtig for Norisol i forhold til vores position i markedet.​” udtaler Landedirektør for Danmark Lars G. Poulsen.

 

Energioptimering, sikkerhed og miljø og kvalitetssikring er nøgleord inden for alle segmenter vi arbejder med og vi også være i fokus på Statoil Refining Denmark A/S. Indenfor markedssegmentet Energi leverer vi de tre ekspertiser som stillads, isolering, overfladebehandling, som gør det muligt at byde på store multidisciplinære kontrakter. Gennem intensiv uddannelse af vores medarbejdere optimerer vi projektledelsen, øger fleksibiliteten og giver kunderne bæredygtige løsninger til lave omkostninger.

Endnu et Pelican Self Storage med Norisol Facade

Pelican Self Storage åbner den 1. april 2017 endnu et lagerhotel på Hulgårdsvej i København, og det bliver med en flot Norisol Facade i front.

Norisol A/S har udført opgaven for CG Jensen A/S, som har totalentreprisen. Facaden er lukket med Paroc paneler, og efterfølgende beklædt med en helt speciel “grøn” polycobonat plade, både som loft og som vægbeklædning. Med dette materiale opnår man en god lyseffekt og et elegant og stilfuldt udtryk, som passer godt ind i byens arkitektur.

Projektet er et godt eksempel på, at kunden har glæde af, at vi kan tilbyde flere discipliner. Udover isolering i facaden har vi således også lavet brandisolering i det indvendige stål.

Lagerhotellet er i syv etager á cirka 1.000 m² uden kælder. Projektets samlede etageareal er på cirka 7.300 kvadratmeter.

Bygherre: Pelican Selfstorage

Byggeperiode: April 2016 – marts 2017

Totalentreprise: CG Jensen

Arkitekt: Entasis

 

Ny bar på Stena Germanica

Der er gang i danserestauranten på skibet Stena Germanica og derfor har vi hjulpet med at renovere den ned nedslidte barområde.

Stena havde ønske om at få en ny bar med nyt rustfrit køleinventar, men havde ikke selv løsningsforslag. Derfor fik vi igen brug for vores gode tværfaglige samarbejde. Projektleder, formænd, snedker-værkfører og designafdelingen fik i fællesskab udarbejdet nogle løsningsforslag, som vi fremlagde for kunden.

Det blev så godt, at kunden accepterede vores forslag og vi startede produktionen af baren, som er udført i diverse træsorter og med en 6 meter lang topplade i massiv valnød. Selve montagen af baren foregik hos vores gode kollegaer i Region Syd på Fayard.

Så nu kan der danses og hygges i baren igen på Stena Germanica!

 

 

 

Miljøopgave på Fayard værftet

Norisols opgaver er alsidige: Vi har netop udført en miljøopgave på Fayard.

Det portugisiske containerskib Victoria, som i februar grundstødte nordvest for Fyns Hoved og slog hul på flere tanke, ligger nu til reparation på Fayard på Lindø. Her fik Norisol’s Lindø-afdeling en hasteopgave med at medvirke til beskytte dok og omgivelser mod olieudslip fra skibet.

Norisols arbejde bestod blandt andet i – inden skibet nåede frem – at beklæde dele af dokken med kraftig plast, som blev forseglet, så olieforurening kunne undgås. Det blev til en del overarbejde den torsdag, fredag, lørdag, søndag, hvor ikke mindre end 4.600 m² plast blev lagt ud og fastgjort i den 250 meter lange og 44 m brede dok.

Foranstaltningerne skyldtes, at der efter grundstødningen med olieudslip i Storebælt til følge, stadig var ca. 200 tons olie tilbage i skibets tanke.

Størstedelen af den tilbageværende olie er nu fjernet, og Fayard er i fuld gang med at svejse nyt stål i, hvor de gamle stålplader var flået op.

Tak til vores dygtige medarbejdere, som var friske til at give den en ekstra skalle, da der var brug for det.

 

 

Vores bedste år nogensinde ruster os til salg

2016 har været året, hvor en omfattende turnaround virkelig har vist sig at give resultater.

Trods et fald i omsætningen er resultatet før skat blevet vendt fra røde tal til et tocifret millionoverskud! Det flotte resultat ruster os til et salg.

Norisol Koncernen har i 2016 realiseret en omsætning på 866 mio. DKK, hvilket er lavere end sidste år. Koncernen nåede dog et markant højere resultat på 18,9 mio. DKK før skat mod – 1,7 mio. DKK i 2015.

Den lavere aktivitet skyldes dels markedssituationen i Norge samt et strategisk fravalg af risikobetonede onshore-projekter på fastprisvilkår for værfter i olie-/gas-segmentet. Norisol Danmark har haft stigende aktivitet og har øget resultatet tilsvarende. Der er her en lovende ordrebeholdning og specielt en øgning i aktiviteterne indenfor ”Construction”-markedssegmentet.

Fremgangen er et resultat af den turnaround, som Group CEO Carsten Hoeck har gennemført.

”Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed og konkurrencekraft. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, således at de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats for at genskabe en sund økonomisk position. Lønsomheden er allerede steget, vores risikoprofil er sund, og kvaliteten af vores ordreportefølje er steget væsentligt. I Norisol tror vi på, at involvering af kunder, samarbejdspartnere og leverandører giver en lønsom forretning. Lønsomhed går forud for omsætningsvækst.” udtaler Group CEO Carsten Hoeck.

Risk Management Model

Norisol har i 2016 introduceret og delvist implementeret en ny Risk Management Model. Bestyrelsen superviserer, at risikostyrings- og kontrolsystemet fungerer korrekt og har uddelegeret opgaven til direktionen, som med regelmæssige mellemrum rapporterer tilbage til bestyrelsen om begge emner.

Risk Management modellen gør det muligt, at forbedre processer, risikovurdere og forhindre tab/risici. Vi fokuserer specielt på at forbedre effektiviteten, organisationen og risikostyringen. Vi strammer også op på kravene om lønsomhed i forbindelse med indgåelse af nye projekter og sikrer os dermed en mere præcis ansvarsfordeling og tættere opfølgning.

Fokus på Cash-flow og NWC

Norisol har haft meget fokus på forbedring af likviditeten i koncernen. Alle projektledere har deltaget i en Cash-flow kampagne, som har løbet i 2016. Dette har båret synlige resultater og forbedret det frie cash-flow fra driften markant med 42,2 mio. DKK.

Samtidig har koncernen gennem reduktion af pengebindingen opnået en væsentlig forbedret arbejdskapital (NWC).

 

 

Resultatet i 2016

Den gennemførte turnaround og forbedringen af vores professionelle platform viser synlige resultater i 2016. Vi anser derfor aktiviteterne for at være tilfredsstillende.

Norisol har opnået betydelige forbedringer, hvad angår risikohåndtering, lønsomhed og kundefokus, og yderligere forbedringer forventes på disse områder. Vi har oplevet et godt resultat målt på både omsætning, marginer og pengestrømme, som hver især har oversteget forventningerne ved årets start.

I 2016 var omsætningen 866 mio. DKK og EBITDA var 49,3 mio. DKK, hvilket svarer til en margin på 5,7%.

Forventninger frem til 2020

I strategiperioden 2017-2020 har Norisol en ambition om at fastholde omsætningen på det nuværende niveau baseret på det ændrede fokus fra volumen til risikoreduktion og lønsomhed samtidig med et mål om at øge EBITDA-marginen yderligere.

 

Det flotte resultat ruster os til salg

Dansk Erhvervsinvestering, Maj Invest og Mogens de Linde købte Norisol i 2003 og har gennem noget tid været åbne for et salg af Norisol. Vi er nu gået i gang med de egentlige forberedelser til en sådan salgsproces. Og vi forventer, at der allerede om nogle måneder vil være en potentiel køber på banen.

 

”Vi er glade for at kunne starte denne proces på et så godt grundlag, som vi har nu – både i form af de menneskelige ressourcer i organisationen og vores gode økonomiske resultater. Og jeg er sikker på, at en ny køber også vil sætte pris på dette fremadrettet.” Udtaler Bestyrelsesformand Peter Lindegaard.

Resultat 2016

Stor leverance til det Kaspiske Hav

 

 

 

Norisol A/S i Frederikshavn har vundet en design- og apteringsordre på et tocifret millionbeløb af et 155 meter langt subsea construction vessel, som skal sejle i Kaspiske Hav under rederiet BP med hjemhavn i Baku, Azerbaijan.

 

Der er stor travlhed i produktionslokalerne hos Norisol A/S på Frederikshavn Havn. Og de mange lastbiler drager afsted på en tre ugers rejse med kurs mod Port of Baku i Azerbaijan med de første møbelpakker til et nybygget 155 meter langt subsea construction vessel for BP med 175 sovepladser, som pt. bliver monteret hos Baku Ship Yard.

 

Norisol A/S i Frederikshavn har vundet opgaven med at designe og levere apteringsdelen til hele skibet lige fra møbler og gulvbelægning til isolering. Keppel Singmarine har leveret skroget, og det er hos underleverandøren Alliance Marine i Singapore, at Norisol A/S har vundet den tocifrede millionordre på aptering af skibet:

 

”Vi har tidligere leveret komponenter, men ikke den fulde pakke i den del af verden. Vi blev valgt på grund af vores European standard og høje kvalitetsniveau, og fordi vi kan levere den fulde design- og apteringspakke. Vi håber selvfølgelig, at dette kan blive den første af flere komplette opgaver i det marked,” siger Vagner K. Jensen, regionschef hos Norisol A/S i Frederikshavn, hvor der er cirka 150 mand tilknyttet.

 

Norisol A/S i Frederikshavn regner med at have sendt flere end 50 lastbiler med dele til Azerbaijan, når ordren er ekspederet færdig i februar 2017. Og vi har cirka 15 mand fuld tid på opgaven, som har betydet, at vi har ansat yderligere seks i produktion og pakning og én ekstra projektkoordinator.

 

Lokalt glæder Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord sig over den store aktivitet hos Norisol A/S:

”Vores maritime industri er del af et stort globalt marked, og Norisols flotte ordre i Azerbaijan er et godt eksempel på, hvordan vores lokale industri kan noget helt særligt på verdensmarkedet, og det er med til at skabe vækst og arbejdspladser her i Frederikshavn også i en tid med lave oliepriser”, siger Niels Bay Christensen.

 

Offshore olie&gas markedet i Singapore og Mellemøsten er også ramt af de faldende oliepriser, men alligevel ser Vagner K. Jensen positivt på de fremtidige muligheder:

 

”Hvis oliesituationen havde været anderledes, havde vi naturligvis haft endnu større forventninger til det marked. Men der sættes stadigvæk projekter i gang, som vi selvfølgelig håber på at blive en del af fremover. ”

 

Billeder:

De to øverste billeder viser tegninger fra Norisol A/S’ apteringstilbud til Alliance Marine.

Nederste billede viser Regionschef Vagner K. Jensen (t.v.) og Salgschef Bo Bjørnsen ser på dele af de møbler, som skal sendes til Azerbaijan i denne uge.

Intern Salgsmesse

NORISOL HOLDER INTERN SALGSMESSE I DANMARK

Vidste du at:

– Vi kan tilbyde et af Nordens bedste snedkeri og møbelproduktion?

Vores tegnestue designer, laver 2D & 3D tegninger, videoer, onsite inspektion og opmåling.

Og så producerer vi derefter indretningen og møbelpakker især til den maritime branche.

I Region Nord har vi to flotte showrooms, som er viser nogle optimale løsninger for skibsindretning.

Har du lyst til at se dem?

 

Vidste du at:

– Vi kan klippe og bukke metal i op til 4 meters længde på vores værksted i Region Syd.

Vi klipper og bukker i valgfrie farver og i mange materialer.

Det giver skræddersyede løsninger som f.eks:

– Hjørneprofiler
– Facadeudsmykning
– Bundstykker
– Karmindækninger
– Kroneinddækning
– og meget

 

Vidste du at:

– Vi laver meget professionel støjdæmpning og akustisk regulering?

Vores eksperter i lydteknik kan hjælpe med:

– rådgivning
– måling
– beregning
– udførelse

Stort interview i Børsen

Vores CEO Carsten Hoeck har sat sig på hele 3 sider i dagens Børsen. Temaet er Carstens passion og kompetencer indenfor Ledelse – og dét er ikke pølsesnak!

Don’t fire them, fire them up

“Vi er nødt til at have større focus på at udvikle de medarbejdere, vi har, og dem vi kan få. Og så skal vi sørge for, at alle trives og er motiverede. Her er mit princip, som jeg indtil videre har haft held med: ”Don’t fire them, fire them up”.
Princippet gælder fra bund til top i organisationen og er en del af den nye strategi.
Medarbejdere kommer ofte til virksomheden på grund af dens image, mens mange rejser på grund af nærmeste chef. Derfor har vi brug for folk, der har lyst til ledelse og er motiverede for at løse opgaven sammen med sit team og kunden. Ellers er det min erfaring at resultaterne udebliver.”

Nyt koncept – Container boliger

Vi takker for både opslag og besøg i dag. Tak til borgmester Steen Knuth for at klippe snoren til Norisols containerbolig. Der vil blive travlt om kort tid. I København er der akut behov for 20.000 ungdomsboliger. I Malmø er der 1000 hjemløse flygtninge, hvoraf de 600 er børn. Norisols containerboliger er klar til levering.

Vi har udviklet en ny løsning på et flytbar eller midlertidigt byggeri. Vores nye produkt løser en række udfordringer:

• Akut behov
• Økonomi
• Transport
• Skalerbarhed
• Tid byggeprocessen
• Fleksibilitet

Grundmaterialet er containere, så byggeriet laves ud fra et princip om ”up-cycling” – dvs. genbrug hvor det genbrugte materiale bliver mere værd og hvor energiforbruget til omdannelsen er minimalt.

Byggeriet er naturligvis isoleret, så det lever op til vores mission om at nedbringe energiforbruget.

 

Deltagelse på INSPIRE 2016

I dag afholder Industriens Fond INSPIRE 2016.

Vores adm. direktør Carsten Hoeck er blevet inviteret sammen med en eksklusiv skare på ca. 40 topledere til at præge Idustriens Fonds virke og hvordan afkastet af Fondens formue på mere end 4 mia. kr. skal bruges i de kommende år.

Industriens Fond er en privat, filantropisk fond, der arbejder for at skabe viden og resultater, som kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Det er en dag med spændende præsentationer, ny viden, interessante faglige diskussioner og netværk. Og en stor del af dagen har været dedikeret til rundbordssamtaler, dialog og idéudveksling.

Vi er meget glade for, at vi kan bidrage til Industriens Fonds arbejde med at udvikle projekter til gavn for danske virksomheders konkurrenceevne. Og vi ser frem til at følge det fremadrettede arbejde i Fonden.