From Pressemeddelelser

Workforce Cliff – Danmark er på vej ud over kanten!

Kommentar fra CEO Carsten Hoeck til Karsten Dybvads indlæg på TV2 NEWS vedr. rekordmange jobs i virksomhederne og at vi får brug for endnu flere medarbejder i de kommende år.

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2018/2/karsten-dybvad-uden-flere-medarbejdere-dor-danmarks-opsving/

Jeg er helt enig i, at uden flere medarbejdere så dør Danmarks opsving. Men min oplevelse er ikke, at vi nu står ved en korsvej. Nej, vi er desværre allerede på vej ud over kanten på det man kalder en Workforce Cliff og som McDonalds advarede om i 2014.

 

Vores branche leder med lys og lygte efter dygtige faglærte. I de her år er der flere faglærte, der forlader arbejdsmarkedet end nyuddannede, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Og der er en stigende kamp om de dygtige faglærte, og vi må – som mange andre danske virksomheder – sige nej til ordrer, hvis ikke vi kan skaffe de faglærte, vi har brug for.

Oveni det hele oplever vi også, at det er blevet sværere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvilket en stor del af vores produktion er baseret på.

I går talte jeg med et dansk gartneri, som havde valgt at placere deres produktion i Polen. Men de oplever nu, at de ikke kan skaffe polsk arbejdskraft og må derfor tiltrække den fra Ukraine.

Så vi kan ikke forvente, at vi som tidligere har mulighed for at skaffe den nødvendige arbejdskraft fra Østeuropa.

Det her er en meget stor udfordring for dansk erhvervsliv og en vækstbremse for Danmark.

Jeg vil godt opfordre alle på Christiansborg til at finde sammen om alternative reformer som løsning på dette store problem. Der er stor ros til dem når det lykkes. Her kunne man nævne reformer som kontanthjælpsloftet, indførslen af integrationsydelsen og aftalen om øget opkvalificering. Alt sammen noget som bidrager positivt til at øge arbejdsudbuddet.

Men den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik viser fortsat en ledighed på ca. 110.000 personer. Og det er ubegribeligt, når man kommer fra en branche som bogstaveligt talt skriger efter flere hænder.

Der må være grundlag for yderligere reformer her.

Et andet område vi er nødt til at se på, er at vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Lad os igen gøre mekanikerlærlingen på den borede knallert til den seje dreng i klassen!

Og sidst, men ikke mindst, så skal vi have flere skattelettelser på bordet. Vi er kendt for at have verdens højeste skattetryk og det er ikke det bedste image at have, når vi gerne vil have kvalificeret arbejdskraft til landet. Og det motiverer heller ikke den arbejdskraft vi har til lige at yde lidt ekstra. Vores skattesystem er med til at bremse væksten og produktiviteten i Danmark – ganske enkelt.

Vi skal simpelthen have flere hænder og hoveder ud på arbejdsmarkedet, så opsvinget kan fortsætte.

Der skal reformer til og løsninger på bordet nu!

Norisol vinder stor rammeaftale på Statoil Refining Denmark A/S

Vi har netop indgået en 4-årig rammeaftale med Statoil Refining Denmark A/S indenfor isolering, stillads og overfladebehandling.

 

Aftalen træder i kraft d. 1. oktober 2017 og vi er allerede i gang med de nødvendige mobiliseringsaktiviteter.

 

Vi er en velkendt leverandør på Statoil raffinaderiet, og har samarbejdet gennem en længere årrække. Vi har bl.a. en række stillads entrepriser på større vedligeholds- og modifikationsaktiviteter i forbindelse med den igangværende decoke og vedligehold på TK-1380.

 

”At vi har vundet rammeaftalen ser vi som et udtryk for tilfredshed med alle vores dygtige og erfarne folk. Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed og konkurrencekraft. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, således at de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats fra alle i organisationen. I Norisol tror vi på, at involvering af medarbejdere, kunder og leverandører giver den bedste forretning. Jeg ser meget frem til at komme i gang med opgaven, som er vigtig for Norisol i forhold til vores position i markedet.​” udtaler Landedirektør for Danmark Lars G. Poulsen.

 

Energioptimering, sikkerhed og miljø og kvalitetssikring er nøgleord inden for alle segmenter vi arbejder med og vi også være i fokus på Statoil Refining Denmark A/S. Indenfor markedssegmentet Energi leverer vi de tre ekspertiser som stillads, isolering, overfladebehandling, som gør det muligt at byde på store multidisciplinære kontrakter. Gennem intensiv uddannelse af vores medarbejdere optimerer vi projektledelsen, øger fleksibiliteten og giver kunderne bæredygtige løsninger til lave omkostninger.

Endnu et Pelican Self Storage med Norisol Facade

Pelican Self Storage åbner den 1. april 2017 endnu et lagerhotel på Hulgårdsvej i København, og det bliver med en flot Norisol Facade i front.

Norisol A/S har udført opgaven for CG Jensen A/S, som har totalentreprisen. Facaden er lukket med Paroc paneler, og efterfølgende beklædt med en helt speciel “grøn” polycobonat plade, både som loft og som vægbeklædning. Med dette materiale opnår man en god lyseffekt og et elegant og stilfuldt udtryk, som passer godt ind i byens arkitektur.

Projektet er et godt eksempel på, at kunden har glæde af, at vi kan tilbyde flere discipliner. Udover isolering i facaden har vi således også lavet brandisolering i det indvendige stål.

Lagerhotellet er i syv etager á cirka 1.000 m² uden kælder. Projektets samlede etageareal er på cirka 7.300 kvadratmeter.

Bygherre: Pelican Selfstorage

Byggeperiode: April 2016 – marts 2017

Totalentreprise: CG Jensen

Arkitekt: Entasis

 

Ny bar på Stena Germanica

Der er gang i danserestauranten på skibet Stena Germanica og derfor har vi hjulpet med at renovere den ned nedslidte barområde.

Stena havde ønske om at få en ny bar med nyt rustfrit køleinventar, men havde ikke selv løsningsforslag. Derfor fik vi igen brug for vores gode tværfaglige samarbejde. Projektleder, formænd, snedker-værkfører og designafdelingen fik i fællesskab udarbejdet nogle løsningsforslag, som vi fremlagde for kunden.

Det blev så godt, at kunden accepterede vores forslag og vi startede produktionen af baren, som er udført i diverse træsorter og med en 6 meter lang topplade i massiv valnød. Selve montagen af baren foregik hos vores gode kollegaer i Region Syd på Fayard.

Så nu kan der danses og hygges i baren igen på Stena Germanica!

 

 

 

Miljøopgave på Fayard værftet

Norisols opgaver er alsidige: Vi har netop udført en miljøopgave på Fayard.

Det portugisiske containerskib Victoria, som i februar grundstødte nordvest for Fyns Hoved og slog hul på flere tanke, ligger nu til reparation på Fayard på Lindø. Her fik Norisol’s Lindø-afdeling en hasteopgave med at medvirke til beskytte dok og omgivelser mod olieudslip fra skibet.

Norisols arbejde bestod blandt andet i – inden skibet nåede frem – at beklæde dele af dokken med kraftig plast, som blev forseglet, så olieforurening kunne undgås. Det blev til en del overarbejde den torsdag, fredag, lørdag, søndag, hvor ikke mindre end 4.600 m² plast blev lagt ud og fastgjort i den 250 meter lange og 44 m brede dok.

Foranstaltningerne skyldtes, at der efter grundstødningen med olieudslip i Storebælt til følge, stadig var ca. 200 tons olie tilbage i skibets tanke.

Størstedelen af den tilbageværende olie er nu fjernet, og Fayard er i fuld gang med at svejse nyt stål i, hvor de gamle stålplader var flået op.

Tak til vores dygtige medarbejdere, som var friske til at give den en ekstra skalle, da der var brug for det.

 

 

Vores bedste år nogensinde ruster os til salg

2016 har været året, hvor en omfattende turnaround virkelig har vist sig at give resultater.

Trods et fald i omsætningen er resultatet før skat blevet vendt fra røde tal til et tocifret millionoverskud! Det flotte resultat ruster os til et salg.

Norisol Koncernen har i 2016 realiseret en omsætning på 866 mio. DKK, hvilket er lavere end sidste år. Koncernen nåede dog et markant højere resultat på 18,9 mio. DKK før skat mod – 1,7 mio. DKK i 2015.

Den lavere aktivitet skyldes dels markedssituationen i Norge samt et strategisk fravalg af risikobetonede onshore-projekter på fastprisvilkår for værfter i olie-/gas-segmentet. Norisol Danmark har haft stigende aktivitet og har øget resultatet tilsvarende. Der er her en lovende ordrebeholdning og specielt en øgning i aktiviteterne indenfor ”Construction”-markedssegmentet.

Fremgangen er et resultat af den turnaround, som Group CEO Carsten Hoeck har gennemført.

”Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed og konkurrencekraft. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, således at de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats for at genskabe en sund økonomisk position. Lønsomheden er allerede steget, vores risikoprofil er sund, og kvaliteten af vores ordreportefølje er steget væsentligt. I Norisol tror vi på, at involvering af kunder, samarbejdspartnere og leverandører giver en lønsom forretning. Lønsomhed går forud for omsætningsvækst.” udtaler Group CEO Carsten Hoeck.

Risk Management Model

Norisol har i 2016 introduceret og delvist implementeret en ny Risk Management Model. Bestyrelsen superviserer, at risikostyrings- og kontrolsystemet fungerer korrekt og har uddelegeret opgaven til direktionen, som med regelmæssige mellemrum rapporterer tilbage til bestyrelsen om begge emner.

Risk Management modellen gør det muligt, at forbedre processer, risikovurdere og forhindre tab/risici. Vi fokuserer specielt på at forbedre effektiviteten, organisationen og risikostyringen. Vi strammer også op på kravene om lønsomhed i forbindelse med indgåelse af nye projekter og sikrer os dermed en mere præcis ansvarsfordeling og tættere opfølgning.

Fokus på Cash-flow og NWC

Norisol har haft meget fokus på forbedring af likviditeten i koncernen. Alle projektledere har deltaget i en Cash-flow kampagne, som har løbet i 2016. Dette har båret synlige resultater og forbedret det frie cash-flow fra driften markant med 42,2 mio. DKK.

Samtidig har koncernen gennem reduktion af pengebindingen opnået en væsentlig forbedret arbejdskapital (NWC).

 

 

Resultatet i 2016

Den gennemførte turnaround og forbedringen af vores professionelle platform viser synlige resultater i 2016. Vi anser derfor aktiviteterne for at være tilfredsstillende.

Norisol har opnået betydelige forbedringer, hvad angår risikohåndtering, lønsomhed og kundefokus, og yderligere forbedringer forventes på disse områder. Vi har oplevet et godt resultat målt på både omsætning, marginer og pengestrømme, som hver især har oversteget forventningerne ved årets start.

I 2016 var omsætningen 866 mio. DKK og EBITDA var 49,3 mio. DKK, hvilket svarer til en margin på 5,7%.

Forventninger frem til 2020

I strategiperioden 2017-2020 har Norisol en ambition om at fastholde omsætningen på det nuværende niveau baseret på det ændrede fokus fra volumen til risikoreduktion og lønsomhed samtidig med et mål om at øge EBITDA-marginen yderligere.

 

Det flotte resultat ruster os til salg

Dansk Erhvervsinvestering, Maj Invest og Mogens de Linde købte Norisol i 2003 og har gennem noget tid været åbne for et salg af Norisol. Vi er nu gået i gang med de egentlige forberedelser til en sådan salgsproces. Og vi forventer, at der allerede om nogle måneder vil være en potentiel køber på banen.

 

”Vi er glade for at kunne starte denne proces på et så godt grundlag, som vi har nu – både i form af de menneskelige ressourcer i organisationen og vores gode økonomiske resultater. Og jeg er sikker på, at en ny køber også vil sætte pris på dette fremadrettet.” Udtaler Bestyrelsesformand Peter Lindegaard.

Resultat 2016

Stor leverance til det Kaspiske Hav

 

 

 

Norisol A/S i Frederikshavn har vundet en design- og apteringsordre på et tocifret millionbeløb af et 155 meter langt subsea construction vessel, som skal sejle i Kaspiske Hav under rederiet BP med hjemhavn i Baku, Azerbaijan.

 

Der er stor travlhed i produktionslokalerne hos Norisol A/S på Frederikshavn Havn. Og de mange lastbiler drager afsted på en tre ugers rejse med kurs mod Port of Baku i Azerbaijan med de første møbelpakker til et nybygget 155 meter langt subsea construction vessel for BP med 175 sovepladser, som pt. bliver monteret hos Baku Ship Yard.

 

Norisol A/S i Frederikshavn har vundet opgaven med at designe og levere apteringsdelen til hele skibet lige fra møbler og gulvbelægning til isolering. Keppel Singmarine har leveret skroget, og det er hos underleverandøren Alliance Marine i Singapore, at Norisol A/S har vundet den tocifrede millionordre på aptering af skibet:

 

”Vi har tidligere leveret komponenter, men ikke den fulde pakke i den del af verden. Vi blev valgt på grund af vores European standard og høje kvalitetsniveau, og fordi vi kan levere den fulde design- og apteringspakke. Vi håber selvfølgelig, at dette kan blive den første af flere komplette opgaver i det marked,” siger Vagner K. Jensen, regionschef hos Norisol A/S i Frederikshavn, hvor der er cirka 150 mand tilknyttet.

 

Norisol A/S i Frederikshavn regner med at have sendt flere end 50 lastbiler med dele til Azerbaijan, når ordren er ekspederet færdig i februar 2017. Og vi har cirka 15 mand fuld tid på opgaven, som har betydet, at vi har ansat yderligere seks i produktion og pakning og én ekstra projektkoordinator.

 

Lokalt glæder Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord sig over den store aktivitet hos Norisol A/S:

”Vores maritime industri er del af et stort globalt marked, og Norisols flotte ordre i Azerbaijan er et godt eksempel på, hvordan vores lokale industri kan noget helt særligt på verdensmarkedet, og det er med til at skabe vækst og arbejdspladser her i Frederikshavn også i en tid med lave oliepriser”, siger Niels Bay Christensen.

 

Offshore olie&gas markedet i Singapore og Mellemøsten er også ramt af de faldende oliepriser, men alligevel ser Vagner K. Jensen positivt på de fremtidige muligheder:

 

”Hvis oliesituationen havde været anderledes, havde vi naturligvis haft endnu større forventninger til det marked. Men der sættes stadigvæk projekter i gang, som vi selvfølgelig håber på at blive en del af fremover. ”

 

Billeder:

De to øverste billeder viser tegninger fra Norisol A/S’ apteringstilbud til Alliance Marine.

Nederste billede viser Regionschef Vagner K. Jensen (t.v.) og Salgschef Bo Bjørnsen ser på dele af de møbler, som skal sendes til Azerbaijan i denne uge.

Velkommen til én af Danmarks første IGU-elever

 

Norisol er blandt de virksomheder i Danmark, som indgår i partnerskabet ”Sammen om Integration” og som en del af dette partnerskab, har vi besluttet, at vi skal tilbyde så mange af vores praktikanter som muligt et IGU-forløb.

Den første praktikant vi har indgået en IGU-aftale med i dag er i vores afdeling i Skælskør. Det er Mohammad Al-Saadi, som er 20 år og fra Syrien. Han kom til Slagelse kommune i oktober 2013 og har gået 12 år i skole i Syrien. Mohammad har været praktikant hos os i ca. 6 måneder og har derfor fået et godt indblik i de arbejdsområder han nu skal lære mere om.

Slagelse kommune har fået et stort antal flygtninge i løbet af 2015, som har brug for at få en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne lære det danske sprog og samfund at kende. Derfor har vi haft et tæt samarbejde med jobcenteret i Slagelse, så vi kan tilbyde virksomhedspraktik for et antal flygtninge.

”På grund af den demografiske udvikling og manglende søgning til erhvervsuddannelserne, vil der indenfor kort tid være mangel på medarbejdere i Norisol A/S. Og derfor ser vi positivt på muligheden for at tiltrække og udvikle flygtninge som kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er det min overbevisning, at den bedste integration får man ved at få flygtninge i arbejde hurtigst muligt, så de bliver en ligeværdig del af arbejdsfællesskabet og får en oplevelse af, at de skaber værdi og tjener deres egen løn. Jeg er derfor meget glad for at vi nu kan sige velkommen til den første IGU-elev i Norisol og at vi også er med til at gå foran, så forhåbentlig flere virksomheder vil gøre det samme”, udtaler CEO Carsten Hoeck.

IGU4IGU2

Annual Report 2015

 

Norisol has turned major deficit from a loss-making project to a minor deficit for the Group. Cash-flow from operating activities was 40 million in 2015 compared to 28 million in 2014. Especially the performance of the Danish business has exceeded all expectations with a turnover above the high level from 2014 and an EBITDA margin of no less than 7% compared to 4.3% last year.

 

We have had a busy year with some major changes and the results are beginning to show. Our turnaround has not yet been completed, but in 2015 we have shown that Norisol has a sound future, based on profitability.

We have become significantly better at optimizing projects so that they can be executed in a manner that benefits both our customers and ourselves. In parallel with our work to complete the unprofitable projects, we are consistently building up a strong, forward-looking platform. We are particularly focusing on improving efficiency, organization and risk management.

As we set higher performance standards, we expect more from our human resources. We will continue to invest in our employees in order to make sure that we can continue to grow our company.

Loss-making project in Norway

The result for 2015 is largely influenced by the deficit of the Edvard Grieg project in Norway. The project was a contract on a fixed price basis. The work is performed at a shipyard onshore in the oil / gas segment, and the contract was highly unfavorable for Norisol Norway. It has led to the CEO in Norway has been replaced in 2015 and 2016 is expected to be a “reorganization-year”.

It has been decided that Norisol Norway in the future will not be taking on projects on fixed price conditions for onshore shipyards in the oil / gas segment with significant risks. We have an expectation that the Norwegian company has positive earnings in the future.

A major deficit in Norway has been absorbed in the activities for the Group

The Edvard Grieg project affects profit negatively by just over 40 million NOK. If the financial statement is “cleaned” for this project, other operations are healthy and profitable. A turnaround with visible results in 2014 and 2015 confirms that our improvements are leading to a bright future.

We believe that the activities and especially the result for Denmark and Sweden for 2015 can be qualified as satisfactory. Norisol has achieved significant improvements in terms of risk management, profitability and customer orientation and further progress is expected in these areas.

In 2015 the revenue was DKK 1,174 million. The EBITDA was 30 million, which was a margin of 2,6%.

The Board of Directors has adopted a new strategy framework focusing on profitability. The focal point of our strategy is productivity, a tight risk model and profitability requirements. Our task is to improve productivity in all we do. This will ensure a sound financial position for the company, but optimum productivity is also our guiding principle in every single customer contact, in all our collaborative relationships and on every single project. In this way we will also play our part in increasing productivity in the industry and the community as a whole.

The expected development in 2016 and the many initiatives put in place will have an increasingly positive effect on our operations and the profitability of our projects.

 

We aim to meet our target of an EBITDA margin of 4% by the end of 2016.

norisol_aarsrapport_2015_final_Web

 

Shell i Fredericia vender tilbage til Norisol

Shell i Fredericia vender tilbage til Norisol!
Efter 6 års pause er det en stor glæde, at Norisol nu er tilbage som rammeleverandør på Shell raffinaderiet i Fredericia.
Kontrakten starter den 1. maj 2016 og har en varighed på 2 år og er indenfor vores kernekompetencer stillads og teknisk isolering. Tildelingen af kontrakten er bl.a. resultatet af det arbejde vi har leveret i forbindelse med TA 2015 på raffinaderiet og andre projekter efterfølgende.
”Jeg er stolt over, at vi har formået, at levere tilfredsstillende arbejde i en periode og dermed også kan få en for os vigtig kontrakt. Det bliver to af vores dygtige folk, der kommer til at styre kontrakten: projektleder Steffan Christiansen på isolering og projektleder Torben Skelskov på stillads samt deres formænd. Jeg forventer at denne tildeling, vil betyde oprettelse af flere jobs i regionen samt udsigt til flere lignende rammeaftaler. Norisols styrke er netop, at kunne levere totalløsninger på tekniske anlæg” udtaler Regionschef SYD, Martin Udengaard.
Vi ser meget frem til, at vi i samarbejde med Shell skal hæve overliggeren for isolering og stillads på raffinaderiet og at vi kan gøre dette med et langsigtet perspektiv.
Shell