Vores kunder er segmenteret ud fra et strategisk formål, som viser hvilken retning vi ønsker at drive salget med henblik på at sikre bedre indtjening og fremtidig vækst.

Energi

Petrokemisk industri (raffinaderier)
 Olie- og gas industri (Off- og onshoreprojekter i.f.m. olie og gasudvinding)
 Kraftværker

Marine

 Skibsværfter
 Rederier

Industri

 Fødevarer (slagterier, mejerier, bryggerier m.m.)
 Medicin
 Øvrig indiustri

Byggeri

 VVS- og ventialtionsfirmaer
 Hoved og totalentreprenører
 Smede og rørfirmaer (svejse og rustfrie)
 Bygherrer (lufthavn, banestyrelse, vejdirektorater m.m.)
 Sygehuse og off. Anlæg.