asbestos

Asbest var tidligere en ofte anvendt isoleringsmateriale. I dag fjernes det på grund af de skadelige virkninger på helbredet.

De strengest mulige sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes, og samtidig skal arbejdet medføre et minimum af gener for den igangværende produktion. Vi har gennem årene specialiseret os i asbestsanering og har certificerede medarbejdere til at udføre opgaverne.

Vi har udviklet vores egne tekniske værktøjer og faciliteter, som omfatter kraftige suge enheder og særlige telte for at sikre sikkerheden. Vores moderne og fleksible arbejdsmetoder indebærer desuden, at vi altid vælge den bedst mulige løsningsmodel.