Vi har stor erfaring med udførelse af brandisolering. Dette dækker alt fra traditionel brandisolering af bygninger, stålkonstruktioner og offshore konstruktioner til særligt komplicerede brandtekniske løsninger i fx raffinaderier, hvor specielle krav der skal opfyldes.

Vi dimensionerer isoleringstykkelse, isoleringsmaterialer og hylstermaterialer individuelt, således at kravene er opfyldt på den mest omkostningseffektive måde.