Norisol er et multidisciplinselskab med kernekompetencer inden for isolering, stilladser og overfladebehandling. Øvrige forretningsområder er asbestsanering, indretning, aptering og facade kontrakter.

Vores ydelser inden for ovennævnte discipliner omfatter levering af serviceydelser, produkter og knowhow til forebyggelse af energitab, stillads- og inddækningsservices, regulering af lyd og støj samt brandsikring.

Vi arbejder offshore og onshore indenfor olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Vi har også specialiseret os i medicinalindustrien, fødevareindustrien og bygge- og anlægsbranchen.