Vi har en lang tradition for at have de højeste standarder inden for sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder og leverandører. Og vi medvirker til beskyttelse af ​​miljøet i de omgivelser, hvor vi bor og arbejder.

HSE Management System

Norisols HSE Management System definerer de principper hvorunder vi udfører alle vores aktiviteter.

HSE Politik, standarder og ansvarlighed

Ledelsen anvender HSE retningslinjer og standarder i hele organisationen.