Norisol er et multidisiplin selskap med kjernekompetanser innen isolering, stillas og overflatebehandling . Andre forretningsområder er fjerning av asbest, design og fasade kontrakter.

Våre tjenester innen ovennevnte disipliner omfatter levering av tjenester, produkter og kompetanse, stillas, regulering av lyd, støy og brannvern.  

Vi arbeider offshore og onshore for olje- og gassindustrien, på skipsverft, raffinerier og kraftverk . Og vi er også spesialister innen farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og byggenæringen.