HMS

Norisol jobber etter en 0-filosofi, dvs. at vårt høyeste mål og prioritering er ikke å forårsake ulykker, skader eller tap på

  • Menneskers liv og helse
  • Ytre miljø
  • Installasjoner, produksjon og utstyr

Norisol ønsker å fremme en positiv atmosfære og et engasjement for å jobbe sikkert og hensiktsmessig med bedriftens overordnede mål. I tillegg vil vi sikre de ansattes helse og sikkerhet i det daglige arbeidet, så vel som å sørge for at Norisol i så liten grad som mulig påvirker det ytre miljøet og tar et bevisst samfunnsansvar.

KS

Kvalitetsarbeidet i Norisol har sin basis i hensynet til våre kunder, ansatte, eiere og andre samarbeidspartnere og selvfølgelig lov- og regelverk fra myndigheter. Vårt kvalitetssystem dekker krav til kvalitet etter standarden NS-EN ISO 9001:2008.

RISIKO

Norisol er forpliktet til å foreta risikostyring og til enhver tid beskytte:

  • Kunder, interessenter og partnere
  • Personell, eget og eksternt
  • Miljø
  • Kvalitet på tjenesten
  • Eiendeler og eiendom
  • Kontrakts- og lovmessige forpliktelser
  • Omdømme og renommé.

Risikostyring er et viktig element når det gjelder å forbedre vår virksomhet og tjenester med hensyn til å være en ledende organisasjon. Vårt mål er å oppnå beste praksis og ha kontroll over all risiko hvor Norisol har aktiviteter.

Link til Norisols forbedringssystem:

www.avvik.com/norisol

HMSK kontaktpersoner i Norge:

Grete Thu Christiansen HMSK Risiko Leder, mail grch@norisol.com, tlf 970 53 744

Anne Gran HMSK koordinator, angr@norisol.com, tlf 32 27 71 60


SERTIFIKATER OG GODKJENNINGER

Norisol Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 av Dovre Sertifisering AS. Norisol innehar godkjenning i Achilles JQS (Joint Qualification System) som er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk

Norisol innehar godkjenning i Sellihca som er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk.

Norisol innhar godkjenning hos StartBANK som er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon .

Norisol Norge AS innehar godkjenning hos ISNetworld;  “ISN provides an online contractor management database, ISNetworld, which is designed to meet internal and governmental record keeping and compliance requirements. ISN collects health and safety, procurement, quality and regulatory information. ISN’s subject matter experts review and verify this information to assess the accuracy, relevance and timeliness of the data. Connecting Hiring Clients with safe, reliable and sustainable contractors and suppliers around the globe allows these organizations to use ISN as an integral part of their management systems”