Adm. Direktør

Etter eget ønske vil Adm.Direktør Vincent Dunne ved utgangen av april gå av med pensjon. Vincent har vært i Norisol i mer enn 40 år, og vi vil gjerne si takk for det mangeårige samarbeide og ønske ham et godt otium.

Inntil det er funnet en ny kandidat til stillingen vil Peter Svarrer fungere som COO, og ha det fulle ansvar og bemyndigelse i forhold til driften i Norge. Undertegnede vil inntre som Adm.Direktør i Norisol Norge AS.

Utover dette vil Jette Grabow fratre styret i Norisol Norge AS, og våres nye CFO Jan Michael Pedersen vil inntre i stedet.

Carsten Hoeck​, Group CEO