Våre kunder er segmentert ut fra et strategisk formål, som viser hvilken retning vi ønsker å drive salg for å sikre bedre inntjening og fremtidig vekst.

Energi

 • Petrokjemisk industri ( raffinerier )
 • Olje- og gassindustrien ( Off- og onshoreprojekter forbindelse med olje- og gassutvinning )
 • Kraftverk

Skip

 • Skipsverft
 • Rederier

Industrien

 • Mat (slakterier, meierier , bryggerier, etc.)
 • Farmasøytisk
 • Annen industri

Bygg

 • VVS og ventilasjonsfirmaer
 • Hoved- og totalentrepriser
 • Blikkenslager og rør ( sveising og rustfritt )
 • Byggherre (flyplasser , jernbane, veiadministrasjon, etc. )
 • Sykehus og off . Installasjoner.