asbestos

Asbest var tidligere et ofte benyttet isolasjonsmateriale. I dag benyttes det ikke lengre på grunn av sin helseskadelige effekt.

Strengest mulige sikkerhets- og vernetiltak må overholdes og samtidig må arbeidet forårsake minst mulig ulempe for den pågående produksjonen. Vårt personell har spesialopplæring som er nødvendig for asbestsanering.

Vi har utført asbestsanering i mange år og har utviklet vårt eget tekniske verktøy og utstyr, som innebærer kraftige sugeenheter og spesial-telt for å ivareta sikkerheten. Våre moderne og fleksible arbeidsmetoder innbefatter videre at vi alltid velger de best mulige løsningsmodeller.