Vi har betydelig erfaring innen utførelse av brannisolering. Dette dekker alt fra tradisjonell brannisolering i bygninger, bygningskonstruksjoner og offshore-konstruksjoner til spesielt kompliserte branntekniske løsninger, som f.eks i raffinerier hvor spesielle krav skal oppfylles.

Vi dimensjonerer isolasjonstykkelsen, isolasjonsmaterialene og kapslingsmaterialene til hvert enkelt tilfelle, slik at kravene blir oppfylt på den mest kostnadseffektive måten.