insulation-cold

Vi planlegger, produserer og installerer et bredt spekter av lydprodukter. Vi har lang erfaring i rollen som industri-leverandør innen områdene akustikk, lyd og vibrasjoner.

Kombinasjonen av praktisk erfaring og solid teoretisk kunnskap, skaper grunnlaget for de beste løsningene.

Vi innehar oppdatert kunnskap om internasjonale regler, normer og standarder. I forbindelse med lyd- og støydemping kan vi tilby teknisk veiledning og assistanse innen:

 Planlegging av lyd-prosjekter
 Kontakter med relevante myndigheter
 Målinger