Våre største virksomhetsområder er innen termisk isolering for industrien.

Varme isolering omfatter termisk isolering av prosess-systemer, rørsystemer, kanaler, tanker og varmevekslere.

Vi kalkulerer og dimensjonerer isoleringen og materialene for hver jobb slik at våre kunders krav er oppfylt uten overdimensjonering og sløsing med ressurser.

Vi har mange års erfaring og dette gir oss en omfattende kunnskap, noe som også kommer fra/avledes fra nåværende produktutvikling innen både metoder og materialer.