Her kommer kjempen Goliat

Det har vært en stor dag i Hammerfest i dag. Ventetiden er over og Goliat kom hjem fra Korea  i morges etter ca 65 dager på sjøen. Flaggene har stått til topps i flaggstengene i byen og ENI Norge har markert med kake og taler.

Norisol er på plass ved Polarbase i hook-up fasen (for Goliat Prosjekt) der vi er representert med en mann på lager/logistikk. I tillegg er det 1 mann på stillas/TT. Vårt core-team for Goliat Drift (3 mann) er også mobilisert og går og venter på anledning til å komme om bord. I morgen tidlig reiser de 4 sistnevnte ut på en stillas/TT jobb som skal utføres for Aibel/Technip.

Nå bretter vi opp ermene for en ny tid i nord. Og tar en god sats for den kommende aktiviteten i Barentshavet, som Norisol er så heldige å få være en del av. Vedlagte bilde er tatt like utenfor Polarbase der Goliat skal trekkes av Dockwise Vanguard. Neste operasjon blir å trekke Goliat videre noen hundre meter inn i en vik, der den skal forankres og klargjøres i en såkalt Fjordfase.

http://www.offshore.no/sak/63654_her_kommer_kjempen_goliat

Goliat