Norisol arbetar inom byggsektorn med VVS och ventialtionsfirmaer, huvud- och totalentreprenörer, Smith och Pipe  (svetsning och rostfritt ), Builders, sjukhus och offentliga inst. Energioptimering, säkerhet och miljö och kvalitet är nyckelord i alla segment där vi verkar.

Inom marknadssegmentet Konstruktion kan vi erbjuda expertis som byggnadsställningar, isolering och fasadkontrakt, vilket gör det möjligt att erbjuda stora kontrakt.

Genom intensiv utbildning av våra medarbetare, optimerar vi projektledning, ökar flexibiliteten och ger kunderna hållbara lösningar till låg kostnad .