Norisol arbetar offshore och onshore inom olje- och gasindustrin, raffinaderier och kraftverk etc. Energioptimering, säkerhet och miljö och kvalitet är nyckelord i alla segment som vi arbetar med.

Inom marknadssegmentet Energi kan vi erbjuda expertis som byggnadsställningar, isolering och asbest, vilket gör det möjligt att erbjuda stora kontrakt.

Genom intensiv utbildning av våra medarbetare, optimerar vi projektledning, ökar flexibiliteten och ger kunderna hållbara lösningar till låg kostnad .