Norisol arbetar inom livsmedelsindustrin (slakterier, mejerier, bryggerier, etc.), läkemedels- och medicinsk industri och annan industri. Energioptimering, säkerhet och miljö och kvalitet är nyckelord i alla segment där vi verkar.

Inom segmentet Industri, kan vi erbjuda expertis som byggnadsställningar, isolering, yta och asbest, vilket gör det möjligt att erbjuda stora kontrakt .

Genom intensiv utbildning av våra medarbetare, optimerar vi projektledning, ökar flexibiliteten och ger kunderna hållbara lösningar till låg kostnad.