Norisol arbetar inom fartygs Skeppsvarv, operatörer etc. Energioptimering, säkerhet och miljö och kvalitet är nyckelord i alla segment där vi verkar.

Inom marknadssegmentet Marina kan vi bidra med sakkunskap som isolering och inredning som gör det möjligt att erbjuda stora kontrakt.

Genom intensiv utbildning av våra medarbetare, optimerar vi projektledning, ökar flexibiliteten och ger kunderna hållbara lösningar till låg kostnad.