2016 har været året, hvor en omfattende turnaround virkelig har vist sig at give resultater.

Trods et fald i omsætningen er resultatet før skat blevet vendt fra røde tal til et tocifret millionoverskud! Det flotte resultat ruster os til et salg.

Norisol Koncernen har i 2016 realiseret en omsætning på 866 mio. DKK, hvilket er lavere end sidste år. Koncernen nåede dog et markant højere resultat på 18,9 mio. DKK før skat mod – 1,7 mio. DKK i 2015.

Den lavere aktivitet skyldes dels markedssituationen i Norge samt et strategisk fravalg af risikobetonede onshore-projekter på fastprisvilkår for værfter i olie-/gas-segmentet. Norisol Danmark har haft stigende aktivitet og har øget resultatet tilsvarende. Der er her en lovende ordrebeholdning og specielt en øgning i aktiviteterne indenfor ”Construction”-markedssegmentet.

Fremgangen er et resultat af den turnaround, som Group CEO Carsten Hoeck har gennemført.

”Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed og konkurrencekraft. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, således at de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats for at genskabe en sund økonomisk position. Lønsomheden er allerede steget, vores risikoprofil er sund, og kvaliteten af vores ordreportefølje er steget væsentligt. I Norisol tror vi på, at involvering af kunder, samarbejdspartnere og leverandører giver en lønsom forretning. Lønsomhed går forud for omsætningsvækst.” udtaler Group CEO Carsten Hoeck.

Risk Management Model

Norisol har i 2016 introduceret og delvist implementeret en ny Risk Management Model. Bestyrelsen superviserer, at risikostyrings- og kontrolsystemet fungerer korrekt og har uddelegeret opgaven til direktionen, som med regelmæssige mellemrum rapporterer tilbage til bestyrelsen om begge emner.

Risk Management modellen gør det muligt, at forbedre processer, risikovurdere og forhindre tab/risici. Vi fokuserer specielt på at forbedre effektiviteten, organisationen og risikostyringen. Vi strammer også op på kravene om lønsomhed i forbindelse med indgåelse af nye projekter og sikrer os dermed en mere præcis ansvarsfordeling og tættere opfølgning.

Fokus på Cash-flow og NWC

Norisol har haft meget fokus på forbedring af likviditeten i koncernen. Alle projektledere har deltaget i en Cash-flow kampagne, som har løbet i 2016. Dette har båret synlige resultater og forbedret det frie cash-flow fra driften markant med 42,2 mio. DKK.

Samtidig har koncernen gennem reduktion af pengebindingen opnået en væsentlig forbedret arbejdskapital (NWC).

 

 

Resultatet i 2016

Den gennemførte turnaround og forbedringen af vores professionelle platform viser synlige resultater i 2016. Vi anser derfor aktiviteterne for at være tilfredsstillende.

Norisol har opnået betydelige forbedringer, hvad angår risikohåndtering, lønsomhed og kundefokus, og yderligere forbedringer forventes på disse områder. Vi har oplevet et godt resultat målt på både omsætning, marginer og pengestrømme, som hver især har oversteget forventningerne ved årets start.

I 2016 var omsætningen 866 mio. DKK og EBITDA var 49,3 mio. DKK, hvilket svarer til en margin på 5,7%.

Forventninger frem til 2020

I strategiperioden 2017-2020 har Norisol en ambition om at fastholde omsætningen på det nuværende niveau baseret på det ændrede fokus fra volumen til risikoreduktion og lønsomhed samtidig med et mål om at øge EBITDA-marginen yderligere.

 

Det flotte resultat ruster os til salg

Dansk Erhvervsinvestering, Maj Invest og Mogens de Linde købte Norisol i 2003 og har gennem noget tid været åbne for et salg af Norisol. Vi er nu gået i gang med de egentlige forberedelser til en sådan salgsproces. Og vi forventer, at der allerede om nogle måneder vil være en potentiel køber på banen.

 

”Vi er glade for at kunne starte denne proces på et så godt grundlag, som vi har nu – både i form af de menneskelige ressourcer i organisationen og vores gode økonomiske resultater. Og jeg er sikker på, at en ny køber også vil sætte pris på dette fremadrettet.” Udtaler Bestyrelsesformand Peter Lindegaard.