Vi gør en særlig indsats på lærlingeområdet. Og det blev belønnet af 3F Storebælt, som fredag den 28. juni 2019 overrakte ledelse og medarbejdere en festlig ”lærlinge-lagkage”.

Fagforbundet 3F har i et stykke tid sat gang i en landsdækkende kampagne for at skabe positiv opmærksomhed om de virksomheder, der gør det godt på lærlingeområdet.

”Vi har ofte travlt med at kritisere virksomhederne, når de ikke opretter praktikpladser nok. Men det er lige så vigtigt at hylde de virksomheder, der gør det ekstraordinært godt på lærlingeområdet, og det gør Norisol A/S,” siger Afdelingsformand Heidi Slesvig i 3F Storebælt.

Vi har på flere områder gjort en ekstra indsats på lærlingeområdet. Vi har veltilrettelagte uddannelsesforløb for vores lærlinge, så de sikrer at lærlingene bliver dygtige medarbejdere og hele tiden kan føle sig trygge og sikre i deres uddannelsesforløb.

”Vi håber, at andre virksomheder kan blive inspireret af Norisol A/S, fordi det er super vigtigt for både virksomhederne, arbejdstagerne og det danske samfund, at der skabes gode og attraktive lærepladser i Danmark. Vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden, og derfor er det vigtigt med attraktive og spændende praktikforløb for de unge, så de i højere grad søger mod erhvervsuddannelserne i stedet for de gymnasiale uddannelser,” siger Afdelingsformand Heidi Slesvig 3F Storebælt.

Adm. Direktør Ole Sander er både stolt af og glad for anerkendelsen fra 3F. ”Jeg er meget glad for påskyndelsen fra 3F Storebælt, som vi har et rigtig fint samarbejde med. Uddannelse ligger højt på vores agenda, fordi der bliver hårdt brug for faglært arbejdskraft hos os og i dansk erhvervsliv i de kommende år. Vi vil gerne gå forrest i ambitionen om at sikre os den fremtidige arbejdskraft. Vi har en målsætning om at have en andel af lærlinge på over 10%. Det ser vi som vigtigt i forhold til at kunne bevare den nødvendige arbejdsstyrke.” siger Ole Sander og giver samtidig en tilskyndelse til både virksomheder og politikere:

”Kun 20% af de unge vælger i dag en erhvervsuddannelse og det er alt for lidt. Analyser viser, at vi i 2025 vil mangle 70.000 med en erhvervsuddannelse, så der er brug for at alle gør en ekstra indsats. Der kunne godt ses på nogle af de regler, som måske kan være en årsag til at virksomhederne tager flere lærlinge ind. Og så skal vi have gjort det mere attraktivt for de unge at vælge et håndværk frem for gymnasiet.”

Forbundssekretær i 3F, Søren Heisel, er også glad for det gode lærlinge-arbejde, der udføres i Norisol:  ”Vi har i høj grad brug for virksomheder, der tager deres uddannelsesansvar alvorligt, og det er Norisol er godt eksempel på,” siger Søren Heisel.

”Men alt for mange virksomheder blæser i dag på deres lærlingeansvar. Vi ser i øjeblikket en tendens til, at virksomheder dropper de ordinære 3-4 års praktikaftaler til fordel for små, korte uddannelsesaftaler på i gennemsnit kun 11 måneder. Det er helt uholdbart,” siger Søren Heisel, og peger på en række problemer med denne udvikling.

”For det første er der langt større risiko for frafald med de korte uddannelser. For det andet skaber de korte uddannelser usikkerhed hos de unge og ikke mindst deres forældre. For det tredje skader de korte uddannelser erhvervsuddannelsernes omdømme, og endelig kan det betyde ringere kvalitet af uddannelserne,” siger Søren Heisel.

”Vi risikerer, at endnu færre unge fremover vælger at tage en erhvervsuddannelse, hvis denne udvikling fortsætter. Udviklingen er løbet løbsk og skal bremses øjeblikkeligt, hvis vi fortsat skal gøre os forhåbninger om, at 25 procent – ja måske 30 procent – af en ungdomsårgang i fremtiden skal vælge en erhvervsuddannelse, som også Folketinget ønsker det. Vi må kigge på den del af trepartsaftalen, som vedrører korte aftaler og få den justeret,” siger Søren Heisel.

Præmien for hæderen som foregangsvirksomhed på lærlingeområdet er en flot og festlig lagkage, som 3F Storebælt afleverede ved en lille reception fredag den 28. juni 2019 om eftermiddagen, så både medarbejdere og ledelse kunne få lidt til den søde tand at gå hjem til weekenden på.

https://bygtek.dk/artikel/byggeri/entreprenr-hyldet-for-sit-lrlingearbejde