Akustik- og støjspecialist fejrer 40-års jubilæum i Norisol

I dag den 15. april kan Norisol endnu engang fejre et jubilæum for en kollega – for 40 års arbejdsindsats i virksomheden!

Projektleder Peter Olesen fra Region Nord i Frederikshavn blev som ung 21-årig teknisk isolatør ansat i IsoleringsConsortiet (senere opkøbt af Norisol) i 1981 med hjemmebase i Frederikshavn. Hans arbejdsindsats og overblik førte ham hurtigt ud på større opgaver rundt i Danmark, Norge og Tyskland.

Efter 13 år som teknisk isolatør blev Peter i 1994 udnævnt til projektleder. Et stort projekt på Bornholm betød at Peter igennem et år boede på solskinsøen og lærte gennem sit arbejde Bornholms erhvervsliv godt at kende. Et netværk Norisol siden har nydt godt af, idet vi efterfølgende har haft en fast kundekreds på øen, selvom der er langt fra Bornholm til Norisol Nord i Frederikshavn.

Udover Bornholm har Peter gennem mange år haft en speciel tilknytning til Grønland, idet han har stået som ankermand for udførelse af Norisols apteringsopgaver Royal Arctic Lines flåde.

Peters opgaver blev med tiden drejet mere i retning af støjisolering, og i slutningen af 90’erne indgik han i et samarbejde med daværende lydingeniør Peder Lykkeberg, som var specialist inden for området. Peder var en god læremester, og Peter havde selv stor interesse for emnet og begyndte derfor et selvstudie i fagets finesser i sin fritid og er i dag en dygtig specialist på området.

Peters arbejdsopgaver indenfor akustik og støjdæmpning er mange, varierede og landsdækkende. Han har gennem sit salgsarbejde og kundekontakt opbygget en portefølje af de største fødevareindustrier i Danmark, hvor han projekterer og udfører opgaver på industrielle anlæg, screener industrisystemer samt laver energioptimering både eksternt og internt.

Regionsdirektør Vagner K. Jensen ønsker Peter et kæmpe tillykke med 40-års jubilæet :

“Det er en stor begivenhed og præstation at kunne opnå et 40-års jubilæum i dag. Vi værdsætter meget at en medarbejder vælger at bruge hele sit arbejdsliv i Norisol. Peter har været én af grundpillerne i at Norisol er blevet så vigtig en spiller på markedet – det er både hvad angår hans kompetencer indenfor teknisk isolering og særligt akustik og støj og hans evne til at drive gode projekter. Vi er meget glade for, at vi har medarbejdere som Peter, som besidder loyalitet, dygtighed og erfaring.

Peter er samtidig en værdsat og god kollega, som vi ser frem til at have mange flere år sammen med.”

Skriv til os

Job & Karriere

Afdelinger