Marine

Alle typer isolering, alle steder på skibet

Hurtige fakta om

Marine isolering – Alle typer isolering, alle steder på skibet

  • Vi udfører alle typer isolering ombord
  • Egenproduktion af isoleringspuder, rørskåle og armaflex
  • Ovenstående sikrer høj flexibilitet
  • Lydisolering for opfyldelse af myndighedernes krav

Indhent tilbud

Kontakt os og vi hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning.

Marine isolering

Tekniske installationer og trange pladsforhold på skibe gør, at skibsisolering kræver særlig forberedelse og specialuddannede isolatører – og det er præcis, hvad du får hos Norisol.

Norisol arbejder inden for skibsområdet med kulde-, varme-, lyd- og brandisolering samt skibsaptering og skibsindretning.

Behovet for isolering på skibe er meget stort, og brandsikkerheden kræver, at isoleringsarbejdet er udført omhyggeligt. Lydisolering er også et område, der prioriteres højt, idet skibes konstruktioner ofte giver optimal mulighed for, at uvelkommen lyd forplanter sig. Norisol har mange års erfaring med maritim isolering, og vores dygtige isolatører udfører såvel brand- som lydisoleringsopgaver i henhold til de nyeste direktiver fra Solas, Lloyds og DNV.

Læs mere om Støjisolering Læs om Aptering

Skræddersyede isoleringsløsninger til skibe

En af de store udfordringer ved isolering af skibe er de mange tekniske installationer og de meget trange pladsforhold. Specielt det sidste stiller store krav til isolatørens evne til at arbejde selvstændigt, da meget ikke findes som standard og derfor skal udføres specielt til opgaven. Det stiller også meget store krav til planlægningen, idet så meget som muligt skal forberedes på landjorden og derefter fragtes ombord og monteres.

Udover komfortisolering er der på skibe masser af isoleringsarbejde på rørsystemer, samt isolering af udstødninger med efterfølgende pladebeklædning. Pladebeklædningen præfabrikeres efter mål på vores egne pladeværksteder

På skibe er det afgørende, at brand og røg ikke kan vandre fra et sted til et andet. En stor del af sikkerhed ombord er brand- og vandtætte dørlukninger. Derfor er det dobbelt vigtigt, at gennemføringerne ved tekniske installationer alle steder også lukkes brand- og lufttæt, for ellers breder brand eller røg sig den vej.

Norisol har i mange år arbejdet sammen med en stor del af de danske skibsværfter om isolering af såvel nybygninger som renovering af skibe i alle størrelser og typer, lige fra mindre fiskefartøjer til yachts, færger og krydstogtskibe.

Kontakt Norisol og hør mere om isolering på skibe.

Kontakt os

Skriv til os

Job & Karriere

Afdelinger