Norisol udfører teknisk isolering på ARC

ARC, også kaldet Amager Bakke, er et af verdens reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg. De udnytter det restaffald, som ikke kan bruges eller genanvendes, og omdanner det til el og varme. Årligt energiudnytter de ca. 600.000 tons affald, som bliver til el og fjernvarme til ca. 95.000 husstandes årlige forbrug.

Til disse processer er det nødvendigt, at deres rørsystemer, kedler, ventiler m.m. er effektivt isolerede og velfungerende. Og her kommer Norisol ind i billedet.

Vores tekniske isolatører træder til, når ARC har brug for afisolering/genisolering af utætte luftsodblæsere, lufo’er, defekte indsugningskasser på affaldskraner og isolering af utætte kontraventiler og turbiner.

Ofte hastetilkaldes vi til arbejde samme dag, og ARC er meget tilfredse med vores hurtige udrykning og kvaliteten af vores arbejde. Norisols folk er så kendt på ARC, at den tekniske samtale oftest tages direkte med vores dygtige montører, og arbejdet kan derefter udføres uden forsinkelse.

Vi er glade for at kunne bidrage til så samfundsvigtige ting som CO2 fangst og omdannelse af skrald til el og varme i en tid, hvor klima og miljø prioriteres så højt, og vi skal begrænse den globale opvarmning.

Skriv til os

Job & Karriere

Afdelinger