CSR Norisol
Fra IGU til Lærling på 2 år

Socialt ansvar som en del af kerneforretningen

Vores CSR-politik handler om vores ansvarlighed i et globalt og samfundsmæssigt perspektiv, blandt andet menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sociale vilkår, miljø og arbejdsmiljø.

Social ansvarlighed er en integreret del af vores virksomhed. Norisols forretningsmodel fokuserer grundlæggende på, at teknisk isolering har en positiv indvirkning på samfundet. Norisols CSR-indsats er forretningsdrevet og supplerer kerneforretningen, idet samfundsansvaret er tilpasset virksomhedens strategier, udfordringer og markedsrelationer.

Alle vores medarbejdere arbejder målrettet på at støtte op om vores ambitiøse CSR-politik. Internt er den personlige og faglige udvikling af vores engagerede medarbejdere et centralt fokuspunkt.

Fremtidens arbejdskraft

Vores medarbejdere er vores største aktiv og kernen i vores service. Vi kan kun opnå succes, hvis vores medarbejdere udvikler sig i takt med vores kunders stigende behov, og vi altid har de rigtige medarbejdere med de rette kompetencer.

Vi har fokus på at uddanne og forme den næste generation af unge, inden for de faggrupper, vi som entreprenør kan tilbyde. Vi lægger vægt på løbende at ansætte lærlinge og tilknytte praktikanter til virksomheden.

Sundhed, trivsel og sikkerhed

Vi ønsker at være en af de førende virksomheder på sundheds- og sikkerhedsområdet. Vores mål er nul ulykker på alle områder.

Bæredygtighed

Sammenkobling mellem vores forretningsmodel og bæredygtighed er det bærende fundament i Norisols kerneforretning og værdikæde.

Norisols løsninger bidrager til bæredygtigt byggeri og produktion, som kan måles på tre dimensioner: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige.

CSR-rapport

I henhold til lovgivningen udarbejder vi hvert år en CSR-rapport, som kan downloades nedenfor:

CSR rapport 2018 – final

CSR rapport 2019 – Final

Code of Conduct

Vores Code of Conduct sikrer etisk ansvarlighed. Alle medarbejdere og samarbejdspartnere har pligt til at overholde vores Code of Conduct. Se vores Code of Conduct her.