CSR Norisol
Fra IGU til Lærling på 2 år

Socialt ansvar som en del av kärnverksamheten

Vår CSR-policy handlar om vårt ansvar i ett globalt och samhälleligt perspektiv, inklusive mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, sociala förhållanden, miljö och arbetsmiljö.

Socialt ansvar är en integrerad del av vår verksamhet. Norisols affärsmodell fokuserar i grunden på att teknisk isolering har en positiv inverkan på samhället. Norisols CSR-insatser är affärsdrivna och kompletterar kärnverksamheten, eftersom företagets sociala ansvar anpassas till företagets strategier, utmaningar och marknadsförhållanden.

Alla våra medarbetare är engagerade i att stödja vår ambitiösa CSR-politik. Internt är den personliga och professionella utvecklingen hos våra engagerade medarbetare en central fokuspunkt.

Framtidens arbetskraft

Våra medarbetare är vår största tillgång och kärnan i vår tjänst. Vi kan bara lyckas om våra anställda utvecklas i takt med våra kunders växande behov, och vi har alltid rätt anställda med rätt kompetens.

Vi fokuserar på att utbilda och forma nästa generation ungdomar inom de yrkesgrupper vi som entreprenör kan erbjuda. Vi lägger vikt vid att kontinuerligt anställa lärlingar och associera praktikanter med företaget.

Hälsa, välbefinnande och säkerhet

Vi vill vara ett av de ledande företagen inom hälso- och säkerhetsområdet. Vårt mål är noll olyckor på alla områden.

Hållbarhet

Att länka vår affärsmodell och hållbarhet är den grundläggande grunden för Norisols kärnverksamhet och värdekedja.

Norisols lösningar bidrar till hållbar konstruktion och produktion, som kan mätas i tre dimensioner: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Code of Conduct

Vår Code of Conduct säkerställer etiskt ansvar. Alla anställda och partners har skyldighet att följa denna.

SE VÅRA PROJEKT