Norisol – ett fantastiskt tillväxt äventyr under 40 år!

Norisol A/S startades i Boeslunde 1. maj 1977 av Bent Mortensen. Det var planen, att företaget skulle vara en liten lokal isoleringsverksamhet med 20-25 anställda, som skulle arbeta mot de lokala kraftverken och raffinaderierna i Skælskør och Kalundborg.

Vi fick dock snabbt växtvärk och inom kort hade vi ett manskap bestående av omkring 100 personer och en utökning av marknadsområdet till att vara hela Danmark. Lokalerna blev således för små så vi valde att flytta till nya och större lokaler på Industrivej 33 i Skælskør.

Verksamheten växte sedan kraftigt under 80 och 90 talen och ett antal förvärv av företag i Danmark, Sverige och Norge genomfördes och Norisol blev en betydande aktör på den skandinaviska marknaden med 1200 anställda och en omsättning på över 1 miljard DKK.

2017 blev det norska bolaget sålt och nya investorer köpte Norisol 2018. I dag är det Per Christensen som via det familjeägda bolaget MS2 invest som är huvudägare. Per Christensen har en bakgrund från McKinsey & Co, A.P. Møller Gruppen och senest som partner i Axcel, där han under 15 år arbetade med uppköp och utveckling av industri och serviceverksamheter. MS2 Invest är även huvudägare i djufodersföretaget Nordic Pet Care Group, Belysningsföretaget Novalume, köksinredningsföretaget DESIGNA och nu även isoleringsföretaget Norisol A/S.

I dag är vi marknadsledande inom teknisk isolering i Danmark och Sverige med ca 700 anställda som arbetar mot marknadsområdena : Energi, Industri, Marin och Bygg. Men vi har fortfarande samma DNA i Norisol som för 40 år sedan och vi arbetar fortfarande med våra ursprungliga kunder på den lokala marknaden.

SE VÅRA PROJEKT