Hos os er kvalitet og sikkerhed i højsædet

Vi har en lang tradition for at have de højeste standarder inden for sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder og leverandører. Og vi medvirker til beskyttelse af ​​miljøet i de omgivelser, hvor vi bor og arbejder.

Norisols HSE Management System definerer de principper hvorunder vi udfører alle vores aktiviteter.

Ledelsen anvender HSE retningslinjer og standarder i hele organisationen.

Norisol arbejder ud fra principperne i Iso 9001. Kvalitetssikringen skal sikre at hele virksomheden lever op til de principper som er beskrevet i ISO 9001, samtidig skal det sikres at kvalitetskrav i udbudsmaterialet for de enkelte projekter indar-bejdes og efterleves, så virksomheden altid leverer den kvalitet som er beskrevet i kundens ud-budsmateriale.

Norisol A/S stiller krav til alle medarbejdere om levering af en god kvalitet, ved løbende at instruerer medarbejderne i hvert enkelt projekt, og føre tilsyn med det udførte samt kvaliteten heraf.

Norisols QHSE er baseret på:

ISO 45001 – Arbejdsmiljø

ISO 9001   –  Kvalitetssikring

ISO 14001 –  Miljø

Norisol er ikke certificeret i ISO ledelsessystemet men arbejder ud fra Principperne i de 3 ISO’er

ISO 45001 er afløseren for OHSAS 18001

Se vores Arbejdsmiljøredegørelse 2018 / Occupational Safety and Health Report 2018