Sikkerhed - Norisol

Inom Norisol prioriterar vi hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet

Vi har en lång tradition med en hög standard gällande hälsa, miljö och säkerhet för våra medarbetare, kunder och leverantörer. Vår verksamhet medverkar dessutom till en bättre miljö i de områden där vi bor och verkar.

Norisols HSE ledningssystem beskriver de grundläggande principer under vilka vi bedriver våra aktiviteter.
Ledningen tillämpar HSE riktlinjer och standarder i hela organisationen.

Norisol arbetar utifrån principerna i ISO 9001. Kvalitetssäkringen skall säkerställa att hela verksamheten lever upp till de principer som beskrivs inom ramen för ISO 9001, samtidigt skall det säkras att kundens specifika kvalitetskrav i projektet integreras och efterlevs så att verksamheten levererar den kvalitet som angivits i förfrågningsunderlaget.

NS Norisol Sverige AB kräver av sina medarbetare att de skall leverera en hög kvalitet i sitt arbete, detta förutsätter att de instruerats om alla specifika detaljer i projekten samt att en fortlöpande kvalitetskontroll utförs och avvikelser hanteras.

Norisols QHSE är baserat på:

• ISO 45001 Arbetsmiljö & AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete

• ISO 9001 Kvalitetssäkring

• ISO 14001 Miljö

Norisol är inte certifierat inom något av ISO ledningssystemen ovan men arbetar utifrån deras principer.

SE VÅRA PROJEKT