Industri Isolering - Norisol
Isolering - Norisol

Industri Isolering

Inom segmentet industriisolering samlar vi våra uppdrag för industrin, uppdragen omfattar energi samt skyddsisolering oftast med en ytbeklädnad av plåt.  Vi isolerar rör och utrustning på kraftvärmeanläggningar, inom process samt tillverkningsindustrin. Uppdragen omfattar allt från kompletta isoleringsentreprenader vid stora investeringar i pannor, processutrustning, petrokemiska anläggningar, biogas  etc.  till att vara en flexibel partner vid små och snabba uppdrag och löpande underhåll ute hos våra kunder.

SE VÅRA PROJEKT