Kulde og Amaflex - Norisol
Kulde og amaflex - Norisol

Minimer kuldetabet

Rigtigt valg og montering af isoleringsmateriale er af stor betydning for et køleanlægs effekt, økonomi og vedligeholdelse.

Armaflex er et celleopbygget isoleringsmateriale af høj kvalitet og med en flot sort finish, der specielt kommer til sin ret, når den bliver opsat efter forskrifterne og af uddannede montører.

Isolering med Armaflex minimerer kondensproblemer. Kondens er et af de store problemer ved køleinstallationer. Derfor skal isoleringsmaterialet dimensioneres rigtigt i forhold til temperatur og luftfugtighed.

Norisol sikrer det optimale resultat med en køletabs- og energiberegning jf. DS452, inden materialevalg træffes, og isoleringen påbegyndes.

Før isolering udføres med Armaflex, skal rørene renses for rustdannelser, og de behandles med en rustbeskyttende maling. Norisols specialuddannede montører opmåler, udskærer og monterer isoleringsmaterialet helt efter producentens anvisninger, og så det passer præcist, slutter helt tæt overalt og har færrest mulige samlinger.

Armaflex fremstår med en flot, sort overflade, og det flotte resultat fremhæves, hvis Armaflex efterfølgende behandles med en speciel polish. Polishen giver også en meget rengøringsvenlig overflade.

Kontakt Norisol og hør mere om isolering med Armaflex på køleanlæg