Lyd og akustik - Norisol
Lyd & Akustik - Norisol

Eksperter i lydisolering

Vægabsorbenter, loftabsorbenter og nedhængte bafler er effektive løsninger på akustikproblemer i eksisterende rum, og hvor det ikke er muligt at dæmpe selve støjkilden ved f.eks. indkapsling. Absorbenters akustiske egenskaber udnyttes bedst, når de opsættes med mellemrum og fordeles på vægge og loft, så lydrefleksioner dæmpes i rummets tre hovedretninger.

Norisols akustikeksperter foretager efterklangsmålinger og dimensionerer omfanget og arten af støjregulerende foranstaltninger, så de lever op til de aktuelle krav, og så efterklangstiden overholder Arbejdstilsynets vejledning. En akustisk regulering af et lokale er ikke i sig selv en støjdæmpning, men en regulering vil oftest sænke det generelle støjniveau med 3-5 dBA. Det sker fordi den udsendte støj absorberes af den tilførte absorptionsmængde. Absorbenter og bafler fremstilles i forskellige størrelser og med overflader, der er relevante for forholdene, og som eventuelt kan indgå som en dekorativ del af rummets indretning. I værksteder og produktionslokaler er det ofte skarpe og slagagtige lyde, som reduceres væsentligt efter opsætning af lydisolering. Til levnedsmiddelindustrien og i rum, hvor der skal kunne spules og rengøres, eller hvor der af anden grund er fugtigt, kan anvendes folieindkapslede lydabsorbenter. Hvor det kan være svært at komme til at hænge bafler ned fra loftet pga. maskineri ol., har vi udviklet et specielt wiresystem, så vi kan trække baflerne ud, så de er jævnt fordelt på hele loftsfladen. I mange børneinstitutioner er støj et stort problem. Norisol’s lydeksperter kan ikke få børnene til at være mere stille, men det er dog en kendsgerning, at med god akustik bliver taleforståeligheden større. Erfaringer viser, at når det er nemmere at blive hørt og selv at forstå, så sænker børnene stemmerne.

I Norisol tager vi udgangspunkt i den konkrete situation, så kontakt os, hvis I har støjproblemer på jeres virksomhed eller institution. Så kommer vores lydeksperter med et løsningsforslag.