Coronavirus har for alvor spredt sig i Danmark og i resten af verden. Vi følger nøje udviklingen og myndighedernes anbefalinger, hvad angår Corona / COVID-19.

Ud fra et forsigtighedsprincip og i tråd med den danske regerings opfordring til private virksomheder om så vidt muligt at muliggøre, at der arbejdes hjemmefra, så har vi netop besluttet, at vores funktionærer – indtil videre og i det omfang det er muligt – skal arbejde hjemmefra.

Vi har iværksat procedurer og ordninger, som sikrer at vi fortsat kan servicere vores kunder på det samme serviceniveau, vores kunder normalt oplever. Dette er vigtigt for os, og det er i tråd med regeringens ønske om, at alle gør hvad de kan for at minimere effekterne for erhvervsaktiviteten i samfundet af de nye tiltag i denne vanskelige periode.

For at sikre vores produktion og forhindre smitterisiko, har vi taget nogle bestemte forholdsregler og gældende fra den 13.3.:

  • Skal alle interne møder så vidt muligt afholdes elektronisk, dvs. vi undgår som udgangspunkt, at mødes mange mennesker i samme lokale, herunder mandskabsmøder, statusmøder, tilbudsmøder og stadevurderinger mm.
  • Skal vi holde en afstand person til person på minimum 1 meter
  • Skal vi undgå at spise sammen eller holde pauser, hvor vi sidder i tæt kontakt sammen
  • Skal vi vaske hænder ofte og bruge håndsprit hver gang, vi har mulighed for det. Vi har sikret at der er håndsprit til rådighed for alle medarbejdere.
  • Skal vi hoste i albuen og ikke hånden
  • Skal vi undgå at give hånd eller knus
  • Skal vi melde os syge ved symptomer

I øvrigt fraråder vi al rejseaktivitet til udlandet og vi vil ligeledes undgå arbejdsrelateret rejseaktivitet og følge myndighedernes rejsevejledning.

Vi har løbende informeret vores medarbejdere og givet dem anvisninger om at følge alle nødvendige og passende forholdsregler i tråd med myndighedernes anbefalinger og i tråd vores interne forholdsregler og beredskabsplan, som vi løbende opdaterer.

Yderligere tiltag må forventes løbende i takt med den information vi får fra de respektive myndigheder, organisationer mv.

COVID-19 Task force

For at sikre den daglige drift bedst muligt samtidig med at vi tager de nødvendige forholdsregler, har vi netop etableret en særlig COVID-19 Task force. Gruppen består af ledergruppen og øvrige nøglemedarbejdere, hvor vi to gange dagligt drøfter de problemstillinger vi møder i forbindelse med COVID-19-situationen. Samtidig forbereder vi også eventuelle driftsmæssige tiltag og kommunikation til medarbejdere og kunder.

Det er usædvanlige skridt vi nødsages til at tage for tiden. Men situationen er alvorlig og ekstraordinær. Og vi vil selvfølgelig gøre vores til at afbøde smitten med Coronavirus.

/13.3.2020