Norisol har haft et travlt år med betydelige forandringer, og resultaterne begynder at vise sig nu. Vores turnaround er endnu ikke helt fuldført, men i 2014 har vi vist, at Norisol har en sund fremtid baseret på lønsomhed.
Forbedringen skyldes en målrettet indsats for at genskabe en sund økonomisk position. Lønsomheden er allerede steget, vores risikoprofil er sundere, og kvaliteten af vores ordreportefølje er steget. Samtidig med vores opgave med at afslutte de urentable projekter, arbejder vi til stadighed på at opbygge en
stærk, fremadskuende platform og vore professionelle medarbejdere giver os konkurrencefordele.

Et turnaround med synlige resultater i 2014 bekræfter, at vores forbedringer fører til en lysere fremtid. Vi anser resultaterne for 2014 for værende tilfredsstillende.

I 2014 var omsætningen DKK 1,2 mia. Virksomhedens EBIT var DKK 14 mio., hvilket var som forventet.

EBITDA var 37 mio. i 2014, hvilket svarer til en margin på 3%.

Bestyrelsen har vedtaget en ny strategi og handlingsplaner, som fokuserer på lønsomhed. Den ny strategis fokusområder er produktivitet, en stram risikomodel og krav til lønsomhed. Vores opgave er at forbedre produktiviteten i alt det, vi laver. Dette vil sikre en sund finansiel position for virksomheden, men optimal produktivitet er også vores ledetråd i hver enkelt kundekontakt, i alle vores forretningsrelationer og hvor hvert enkelt projekt.

Den forventede udvikling i 2015 og de mange tiltag, vi har sat i søen, vil have en stadigt stigende positiv effekt på driften og vores lønsomhed.

Vi stiler efter at nå vores mål om en EBITDA-margin på 5% ved udgangen af 2015.