Novo Nordisk PS Warehouse, Hillerød

I dag har vi rejsegilde på endnu et flot projekt!

Det er opførelsen af nyt fælles råvarelager på ca. 21.000 m2 til Novo Nordisk i Hillerød. Byggeriet består af lagerbygninger (ca. 15 m høje) og en 3 etagers kontorbygning, og opføres i 2 etaper.

Norisol A/S skal udføre facadeentreprisen, som består af beklædninger med skærmtegl, fibercement og ståldøre samt facadeinddelingsprofiler i sort anodiseret aluminium.

Lagerbygningen skal indeholde modtagelse, ambientlager, kølelager, fryselager, syre/baselager og brandlager. Kontorbygningen skal udover kontorfaciliteter også indeholde renrum/laboratorium.

Vi ser frem til at projekter står fikst og færdigt i løbet af 2017.