Om Norisol

Oversigt over arbejdspladser for Norisol

Din landsækkende leverandør

Norisol er en solid og velfungerende service- og entreprenørvirksomhed, som har eksisteret i over 45 år. Vi er stolte a, at være specialister inden for teknisk isolering, stillads og skibsaptering. Vi bidrager til høj værdiskabelse hos vores kunder gennem levering af konkurrencekraftige totalløsninger, som bl.a. reducerer energiforbruget og nedbringer den globale opvarmning.

Vores vigtigste ressource er vores specialuddannede medarbejdere. Hver dag gør de deres yderste for at imødekomme vores kunders forventninger, hvad angår produktivitet, pålidelighed og vores produkter og ydelsers miljøpåvirkning. Derfor har vi også mange langvarige kunderelationer og partnerskaber.

Vi har konstant fokus på at udvikle optimale løsninger for vores kunder. Vi tager udgangspunkt i en tæt dialog med vores kunder, vores kompetente medarbejdere og vores forretningsforbindelser så tidligt i processen som muligt.

Vi er landsdækkende og har afdelinger i Frederikshavn, Hirtshals, Fredericia, Esbjerg, Odense, Kalundborg, Skælskør og Glostrup.

Find din afdeling eller kontaktperson

 

 

Adresser på vores afdelinger

Frederikshavn
Langerak 85
9900 Frederikshavn
Find os

Hirtshals
Vodbindervej 4
9850 Hirtshals
Find os

Fredericia
Værkstedsvej 1
7000 Fredericia
Find os

Esbjerg
Lillebæltsvej 9
6715 Esbjerg N
Find os

Odense
Cikorievej 70
5220 Odense
Find os

Kalundborg
Hareskovvej 15R
Slagelsevej 239B
4400 Kalundborg
Find os

Skælskør
Industrivej 33
4230 Skælskør
Find os

Glostrup
Smedeland 11
2600 Glostrup
Find os

Historie

Norisol A/S blev grundlagt i 1977 af Bent Mortensen i Boeslunde nær Skælskør. Den overordnede målsætning var at tilbyde teknisk isolering af høj kvalitet til lokale kraftværker og raffinaderier i Skælskør og Kalundborg.

Norisols kvalitet og dedikation øgede hurtigt behovet for flere faglærte medarbejdere og virksomheden voksede støt.

Fra 1988 og fremad blev Norisol ledet af finansielle ejere, som stod for en markant markedsforøgelse over de følgende årtier.

Der blev foretaget opkøb inden for isoleringssektoren i Danmark, Sverige og Norge, hvilket var med til at give Norisol en markedsledende position i Norden.

Fokus på høj kvalitet og kundetilfredshed betød, at Norisol kunne udvide sine services med stillads og facade samt interiørløsninger til den maritime sektor.

I maj 2018 blev den norske del af selskabet frasolgt og i 2020 den svenske del, så Norisol kunne fokusere mere på sine kerneforretninger i Danmark.

Norisols begyndelse Arbejde udført af Norisol

Jubilæum hos Norisol

Norisol i dag

Ligesom i 1977 er Norisol igen et privatejet selskab og er nu markedsførende inden for teknisk isolering, stillads og interiør i Danmark.

Norisols grundvold bygger på høj kvalitet, solide kunderelationer og loyale medarbejdere.

Vi har en arbejdsstyrke på godt 500 dedikerede medarbejdere.

Mange af vores medarbejdere har været hos os i mere end 15 år, og en stor del af forretningen er baseret på over 30-årige kunderelationer inden for industri-, energi-, bygge- og marinesektoren.

Norisol har udvist ekspertise og høj kvalitet inden for projekter af alle størrelsesordener og har en del løbende vedligeholdelsesaftaler.

Send faktura til Norisol

Alle fakturaer skal sendes til vores hovedkontor i Glostrup, hvorfra vi håndterer dem centralt.

Da Norisols leverandørfakturaer behandles elektronisk, er det vigtigt, at fakturaerne opfylder nedenstående:

 1. Som PDF-fil til invoice@norisol.com – kun én faktura/kreditnota pr. PDF-fil.
 2. Til nemhandel/EAN-nr. 5790002195211 i OIOUBL-format
 3. Du kan også sende din faktura med almindelig post til:
  Norisol A/S
  Smedeland 11
  2600 Glostrup

Vores system kan ikke håndtere flere fakturaer i samme PDF-fil men gerne flere PDF-filer i samme mail.

Fakturaer skal indeholde oplysning om:

 • Reference: Arbejdsordre (6 cifre)
 • Rekvirent: Bestillers fulde navn/initialer og rekvisitionsnummer.
 • Leveringsadresse: Dér hvor varen/ydelsen er leveret/udført.

For at vi kan behandle og betale fakturaerne skal ovennævnte oplysninger være påført.

Norisol A/S betaler normalvis efter løbende måned + 45 dage fra fakturadato.

Skriv til os

Job & Karriere

Afdelinger