Isolering - Industri

GR50 Pumprum

2020-03-09T10:30:52+00:00

BESKRIVNING Malmberg Water är ett miljöteknikföretag med fokus på bl.a biogas och erbjuder energieffektiva och miljövänliga geoenergianläggningar för industrier, affärsfastigheter, hotell och flerfamiljshus. Malmberg Biogas bygger nu en uppgraderingsanläggning, GR 50, med kapacitet att rena 5 000Nm3 biogas/h. Gasen kommer att föras ut på Danmarks gasnär och ersätta den fossila naturgasen [...]

Örtofta Sockerhuset

2020-02-04T10:54:23+00:00

BESKRIVNING Nordic Sugar har i mer än 100 år tillverkat socker till den nordeuropeiska marknaden och är sedan 2009 en del av Nordzuckerkoncernen. Nordzuckerkoncernen producerar ca 2,5 milj ton socker på fabrikerna i Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Tyskland, Polen och Slovakien vilken gör att koncernen nått en position som marknadsledare i [...]

Malmberg Water

2020-01-01T18:33:25+00:00

BESKRIVNING Malmberg Water är ett miljöteknikföretag med fokus på bl.a biogas och erbjuder energieffektiva och miljövänliga geoenergianläggningar för industrier, affärsfastigheter, hotell och flerfamiljshus. Malmberg Biogas bygger nu en uppgraderingsanläggning, GR 50, med kapacitet att rena 5 000Nm3 biogas/h. Gasen kommer att föras ut på Danmarks gasnär och ersätta [...]

Underhållstopp ST1 raffinaderi Göteborg

2019-09-02T09:15:47+00:00

BESKRIVNING St 1 raffinaderiet i Göteborg har haft underhållstopp under våren. Norisol har sysselsatt från 26-36 personer under perioden febr. och troligtvis kommer det att pågå in i juni. Det har varit en hel del fastprisdelar i form av torn som är 40 meter höga och även löpande arbeten. Våra svenska grabbar [...]

Lindesnes Zero Emission

2019-09-02T09:15:19+00:00

BESKRIVNING Isolering GE Healthcare Lindenes genomför ett stort miljöprojekt för att klara nya direktiv för utsläpp i hav och luft. Utsläppen kommer att reduceras med mer än 90 procent. Projektet omfattar nybyggnation på ca 8 000m2. Norisol isolerar fyra tankar på ca 800 m3/styck med syrafast plåt som ytbeklädnad. PROJEKT [...]

Albano 3

2019-09-02T09:11:41+00:00

BESKRIVNING Akademiska Hus bygger forsknings- och universitetslokaler ”Campus Albano”. Hus-3 är ca 10.000kvm och kommer att innehålla lokaler för KTH. Norisol isolerar ventilationskanalerna i etapp 1. PROJEKT FAKTA Kund: AB Venair Huvudentreprenör: Skanska Byggherre: Akademiska Hus Omfattning: drygt 1 000 timmar i etapp 1 Utförandetid: 2018-2020 [...]

Go to Top