Isolering VS - Vent

Stjärtmesen

2020-03-06T13:36:47+00:00

STJÄRTMESEN Stjärtmesen är ett nytt demensboende på Dannebäcken, Trollhättan. Byggnaden kommer att ha stort klimatfokus med höga krav på material och installationer, projektet har som mål att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och följa kraven för Sunda Hus klass A. Norisol utför isolering av ventilation, VS och kyla samt brand- och ljudtätningar. [...]

Region Östergötland

2020-02-20T05:25:54+00:00

BESKRIVNING Norisol utför isolering, brand och ljudtätningar på samtliga av region Östergötlands sjukhus i Linköping, Norrköping och Motala åt Assemblin vent, Torpheimer vent, Sandbäckens Rör, Månsson Rör samt Bravida. Sjukhusen genomgår sedan några år tillbaka omfattande renoveringsarbeten. I Linköping och Norrköping pågår även nybyggnationer. Beställare: Region [...]

Torp Köpcentrum Uddevalla

2020-02-03T23:00:28+00:00

BESKRIVNING Torp Köpcentrum i Uddevalla byggs ut med totalt 16 000m2 som kommer att innehålla ett 30-tal nya butiker samt även restauranger. Efter utbyggnaden blir den totala ytan för handelsplatsen 80 000m2. Norisol utför isoleringsarbeten inom rörentreprenaden i etapp 1-3. PROJEKT FAKTA Kund: Bravida Sverige AB, Trollhättan Byggherre: [...]

Ebbe Park Linköping

2019-09-02T09:12:50+00:00

BESKRIVNING Mitt i Linköping utvecklas Ebbepark till en hållbar form för tillväxt och trivsel. I området byggs lokaler för företag och service såväl som bostäder. Byggnationen är på 24 000m2. Det är stort fokus på hållbarhet genom projektet såsom återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för [...]

Tinnerbäckshuset Linköping

2019-09-02T09:14:16+00:00

BESKRIVNING Ett helt nytt hus ska byggas på Universitetssjukhusets område, med lokaler för beroendevård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering. Det kommer även att finnas ytor för forskning och universitetsverksamhet. Detta är den tredje och sista etappen i skapandet av Framtidens Universitetssjukhus. Tinnerbäckshuset ska byggas som ett passivhus [...]

Go to Top