Isolering

Isolering og stillads til isvandstank på mejeri

2019-05-10T10:19:34+00:00

BESKRIVELSE Udskiftning af isolering på isvandstank på mejeri Da et stort mejeri måtte konstatere, at isoleringen på en isvandstank var blevet våd og faldet sammen på grund af kondens, kontaktede man Norisol for at få løst problemet. Vi demonterede trapezpladerne og fjernede den gamle, våde isolering og installerede ny 100 [...]

Støjskærme – Udendørs

2019-09-01T10:51:37+00:00

BESKRIVELSE Dæmpning af støj fra eksternt anlæg Norisol fik til opgave at dæmpe støjen fra flere ventilationsanlæg placeret på toppen af en stor produktionsvirksomhed med beliggenhed tæt på et beboelsesområde. Støjmålinger viste at DB fra virksomhedens ventilationsanlæg oversteg det tilladte støjniveau i skel. Opgaven bestod i at opsætte [...]

Støjskærme – Indendørs

2019-09-01T10:55:45+00:00

BESKRIVELSE Dæmpning af støj fra produktionslinje i virksomhed Hos en produktionsvirksomhed fik Norisol til opgave at udforme støjdæmpende foranstaltninger omkring en proceslinje. Proceslinjen er fortløbende, hvilket stiller krav til udformningen samt flow og ventilation af de enkelte procesenheder, når lydhuse/-skærme installeres. Norisol løste opgaven ved at opstille 2 stk. 205 [...]

Aptering på fiskekutter

2020-01-01T19:14:37+00:00

BESKRIVELSE Komplet aptering af nybygget fiskekutter Opgang i fiskeriet har betydet, at der igen er kommet gang i nybygninger til fiskeriet. I forbindelse med nybygning af en fiskekutter har Norisol haft indflydelse på denne nybygning siden den startede som ide på tegnebrættet. Kunden har i samarbejde med [...]

Aptering, isolering og indretning på SWATH skib

2019-05-24T10:38:11+00:00

BESKRIVELSE Levering af aptering, isolering, interiør/materialer til kompositskib Swath skibe bruges ofte til mandskabstransport fra land til havbaserede aktiviteter som fx olie/gas-industrien eller havvindmøller. Over en treårig periode har Norisol leveret design, aptering, isolering, interiør, materialer samt installation til 5 nybyggede katamaran swath skibe. Nybygningerne blev udført [...]

Scrubber – Varmeisolering

2020-01-01T19:01:41+00:00

BESKRIVELSE Isolering af scrubbere En af Norisols samarbejdspartnere har stor succes med produktion af scrubbere. En scrubber er et mekanisk luftrensesystem, som nedbringer udledningen af svovldioxid fra skibes udstødning til atmosfæren. Svovldioxid opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Scrubberne monteres på [...]

Solanlæg – Varmetabsisolering

2020-01-01T19:02:27+00:00

BESKRIVELSE Hovedrør I forbindelse med opførelse af 16,6 MWt solvarme- og biomasseanlæg i Brønderslev 2016, har Norisol stået for isolering af de rør, som varmetransmissionsvæsken løber igennem. Den rette isolering gør, at den indre temperatur på 312˚C opretholdes, så varmen kan udnyttes bedst muligt til elektricitet og varme. Teknikrum [...]

Isolering og beklædning på bioraffinaderi

2019-05-10T10:18:01+00:00

BESKRIVELSE Isolering og beklædning af tørrekammer med tilstødende kanaler og rør på bioraffinaderi. Tørrekammeret er i tre sektioner med en total højde på 30 m og en diameter på 11 m. Isoleringen består af mineraluld, som er beklædt med trapezplade. En del af beklædningen til kanalerne blev præfremstillet [...]

Armaflex – Køleisolering

2020-01-01T19:02:57+00:00

BESKRIVELSE Isolering af RSW-anlæg En del fisk renses ikke umiddelbart efter fangsten er halet om bord. Ved hurtig nedkøling i havvand hæmmes den kemiske nedbrydning af fisken, og den kan landes inden den renses. RSW (Refrigerated Salt Water) er et mekanisk køleanlæg baseret på rent havvand. RSW-anlæg [...]

Go to Top