Presse Noricol

Presspolicy

På Norsiol vill vi ge allmänheten en ärlig bild av vår verksamhet. Vi arbetar seriöst och professionellt med att bygga upp och vårda vårt namn och vårt varumärke.

Vårt övergripande mål är att se till att allmänheten får en ärlig och riktig bild av Norisols aktiviteter och anställda. För att uppnå detta arbetar vi för att skapa en öppen och ärlig dialog med våra intressenter, som bygger på professionalism och ömsesidig respekt.
Vi vill säkerställa en korrekt, ärlig och tillmötesgående kontakt med pressen. Vi strävar efter att ta emot alla frågor snabbt och seriöst och vi har en ambition att återkoppla inom den överenskomna tidsfristen.

Vår kommunikationschef svarar på alla förfrågningar från pressen och det är i princip bara den verkställande direktören som talar och ger intervjuer.

Kontakt:
Kommunikationer
Dorthe Absalon
doab@norisol.com
+45 41 78 41 46

SE VÅRA PROJEKT