Integritetspolicy och cookies

Oktober 2018

 

Inledning

Norisol är ett sektorövergripande företag med kärnkompetenser inom isolering, byggnadsställningar och ytbehandling. Övriga affärsområden är asbestsanering, hus- och skeppsinredning samt fasadkontrakt.

Integritetspolicy

Vi respekterar ditt privatliv och oavsett om du är kund, medarbetare, jobbsökande, leverantör, samarbetspartner eller besökare på vår webbplats så ser vi till att de personuppgifter vi samlar in, behandlar och lagrar hanteras korrekt, med respekt och i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen.

Som dataansvariga tar vi ditt dataskydd på största allvar. Därför har vi antagit denna integritetspolicy, som talar om för dig hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktuppgifter

Har

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om Norisols behandling av dina personuppgifter kan du kontakta:

Norisol A/S

Mileparken 20E

2740 Skovlunde
Danmark

Organisationsnr: DK 80 14 92 12

Telefon: +45 701 177 44

E-post: mailto:persondata@norisol.dk

 

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Är du kund använder vi följande personuppgifter om dig: Namn, e-postadress, betalningsinformation, företagsnamn, telefonnummer och uppgifter om ytterligare e-postsignaturer.

Är du leverantör, underleverantör eller samarbetspartner hos oss samlar vi in följande personuppgifter om dig: Namn, e-postadress, betalningsinformation, företagsnamn, telefonnummer och uppgifter om ytterligare e-postsignaturer.

Både uppgifter som kund, leverantör, underleverantör och samarbetspartner behandlas under den rättsliga grund som omfattar kontraktsenliga förhållanden samt legitimt intresse.

När du besöker vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad uppgifter. Det kan vara ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering samt vilka sidor du klickar på (intressen). Detta sker med hjälp av cookies – se avsnitt om cookies. Dessa uppgifter behandlas under den rättsliga grund som omfattar legitimt intresse.

 

Integritetspolicy i samband med rekrytering

Vid mottagande av ansökan, meritförteckning och så vidare läser relevant chef igenom det inskickade materialet för att kunna besvara ansökan och värdera innehållet i samband med en definierad tjänst.

Ansökan och bilagor delas internt med relevanta personer under rekryteringsprocessen och lämnas inte ut till andra utanför företaget.

Ansökan och bilagor sparas tills rätt sökande har hittats och rekryteringsprocessen avslutas, varefter ansökan och bilagor raderas.

Vid spontana ansökningar lagras ansökan och bilagor i upp till 6 månader. Därefter raderas de, såvida du inte meddelar att du vill stå med i vårt arkiv över sökande i upp till 2 år.

Om ansökan och bilagor sparas i mer än 6 månader inhämtar vi särskilt samtycke från dig.

Om du anställs hos oss samtycker du till att vi använder och behandlar dina uppgifter; du kan se vilka uppgifter detta gäller i vår interna integritetspolicy.

Dessa uppgifter behandlas under den rättsliga grund som omfattar samtycke eller legitimt intress.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot att oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggöras, förloras, förringas eller komma till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syftet med personuppgifterna

Personuppgifter om kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetspartner samlas in för följande ändamål:

  • Behandling av våra köp/tjänster
  • Administration av din relation till oss

Uppgifter som samlas in på webbplatsen används för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Minimering av data

Vi samlar in, behandlar och lagrar bara de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra fastställda mål.

Korrekta uppgifter

Eftersom vår service är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig informera oss om relevanta ändringar i dessa. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss dina ändringar; vi säkerställer sedan att dina personuppgifter uppdateras. Om vi uppmärksammar att uppgifter inte är korrekta uppdaterar vi dessa uppgifter och meddelar dig om detta.

Uppgifternas lagringstid

Uppgifterna lagras så länge som är tillåtet och nödvändigt i enlighet med diverse lagstiftningar, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Lagringstiden beror på vilken typ av uppgifter det är och varför de lagras, därför är det inte möjligt att ge en generell tidsram för när deras radering.

Utlämnande av personuppgifter

För lagring och behandling av uppgifter anlitar vi en rad tredje parter, härunder leverantörer av IT- och backuplösningar samt leverantörer, underleverantörer och samarbetspartner. Dessa behandlar uteslutande uppgifter för att kunna leverera våra tjänster och får inte använda dem i annat syfte. I relevanta fall kan uppgifter lämnas ut till banker och inkassobyråer.

Vi använder databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter ett tillräckligt skydd.

Uppgifter om din användning av vår webbplats används enbart för statistik och optimering av webbplatsen.

Dina möjligheter

Du har när som helst rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som får uppgifter om dig, i den omfattning vi lämnar ut uppgifter nationellt och internationellt.

På begäran ger vi dig information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Åtkomsten kan dock vara begränsad av hänsyn till andra personers privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen överst på sidan.

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem ändrade. Vi ber dig då kontakta oss med information om vad som inte stämmer.

I några fall är vi förpliktade att radera dina personuppgifter. Det gäller till exempel om du drar tillbaka ett eventuellt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som de insamlades för, kan du be om att få dem raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser.

Du har rätt att när som helst inlämna ett klagomål till danska Datatilsynet om Norisols behandling av dina personuppgifter. Du bör dock alltid kontakta oss först om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Du kan kontakta Datatilsynet

via deras webbplats www.datatilsynet.dk eller via e-post till dt@datatilsynet.dk.

När du skickar en begäran om att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade, undersöker vi om villkoren är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller raderingar så fort som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Använd kontaktuppgifterna överst på sidan för att skicka en protest. Om din protest är berättigad upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter.

Du har möjlighet att få dina uppgifter utlämnade, om du vill flytta dina uppgifter till en annan dataansvarig eller databehandlare.

Vi raderar på eget bevåg dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de insamlades för.

 

Cookies                                                                                                                            

När du besöker vår webbplats lagras en cookie på enheten du använder, till exempel din dator, och vi kan därigenom följa ditt besök och din användning av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som webbplatsen kan placera på din dators hårddisk, smarttelefon eller annan elektronisk utrustning. Ordet “cookies” omfattar i denna policy och i samtycket även andra former av automatisk datainsamling, till exempel Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), JavaScripts eller cookies placerade vid användning av annan programvara. Det omfattar även uppgifter om MAC-adress och annan information om din enhet.

Cookies kan samla in personuppgifter om dig, bland annat din IP-adress, ditt beteende och din användning av digitala tjänster. Uppgifterna används enbart för statistik och lämnas ut till tredje part i den omfattning dessa uppgifter är kända.

Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies kan vara personuppgifter kopplade till dig som person, men kan även vara kopplade enbart till den dator, smarttelefon, surfplatta eller annan enhet varifrån du har fått åtkomst.

Cookies från tredje part

Vid användning av tjänster och komponenter från sociala medier såsom Google, Facebook, Twitter, YouTube osv. kan det förekomma cookies och taggar från tredje part. När du använder dessa tjänster och komponenter får normalt tredje part tekniska data om din webbläsare, IP-adress och vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på exempelvis Facebook eller Google när du besöker vår webbplats så är det möjligt för Facebook eller Google att sammanställa dessa data med din profil. Den behandling som innehavaren av tredjepartskomponenten genomför är utom vår kontroll och är uteslutande ett förhållande mellan dig och innehavaren av tredjepartskomponenten.

Du har möjlighet att radera dina cookies. Information om hur du raderar cookies hittar du här:

När du raderar dina cookies förlorar du värdefull information och gör ditt surfande på nätet onödigt besvärligt. Många raderar cookies för att rensa sin sökhistorik eller dölja vilka webbplatser de har besökt, men då är det faktiskt enklare att byta till privat surfning och bevara fördelarna med cookies, som kommer ihåg dina inställningar från gång till gång.

Läs mer om cookies