Project Description

BESKRIVELSE

Levering af aptering, isolering, interiør/materialer til kompositskib
Swath skibe bruges ofte til mandskabstransport fra land til havbaserede aktiviteter som fx olie/gas-industrien eller havvindmøller.

Over en treårig periode har Norisol leveret design, aptering, isolering, interiør, materialer samt installation til 5 nybyggede katamaran swath skibe. Nybygningerne blev udført som letvægtsskibe med skrog udført i komposit. Hensynet til skibenes vægt stillede skærpede krav til aptering og indretning med henblik på at holde interiør, møbler og materialernes vægt på et minimum.

PROJEKT FAKTA

Udført
2012-2015

Detaljer
Den karakteristiske skrogform på katamaranskibe giver en bedre stabilitet og sikrere transport af besætning og arbejdstagere i højrisikoområder.

Skibene opererer i dag i Nordsøen og den Engelske Kanal.