Project Description

BESKRIVELSE

Isolering af RSW-anlæg
En del fisk renses ikke umiddelbart efter fangsten er halet om bord. Ved hurtig nedkøling i havvand hæmmes den kemiske nedbrydning af fisken, og den kan landes inden den renses.
RSW (Refrigerated Salt Water) er et mekanisk køleanlæg baseret på rent havvand. RSW-anlæg bruges primært af de store notbåde og trawlere. Havvandet skiftes og nedkøles konstant til ca. -1°, så fangsten holder en ensartet nedkølingstemperatur, indtil skibet anløber havnen og fangsten kan losses. Det er vitalt for fangstens kvalitet, at køleprocessen kører kontinuert uden tab af køling.

Isolering af RSW-anlæg udføres med Armaflex, som er et meget fleksibelt materiale der forhindrer kondensdannelse. Materialet nedsætter kuldetab og bidrager til at spare energi. Armaflex bruges til isolering af rør, luftkanaler, beholdere, bøjninger, flanger samt køle- og procesanlæg.

Gennem mange år har Norisol været fast leverandør af aptering på danske og udenlandske fangstskibe samt udført isolering af ovennævnte RSW-anlæg.
Norisol har eget Armaflexværksted hos en større kunde, hvor vores tekniske isolatører er specialiserede og arbejder dagligt med denne type opgaver.

PROJEKT FAKTA

Udført
Norisol har over de sidste 10 år udført isoleringsopgaver på mere end 40 større fangstskibe.

Detaljer
Det kræver ca. 230 m² Armaflex at isolere et RSW-anlæg