Project Description

BESKRIVNING

Mitt i Linköping utvecklas Ebbepark till en hållbar form för tillväxt och trivsel.
I området byggs lokaler för företag och service såväl som bostäder. Byggnationen är på 24 000m2.
Det är stort fokus på hållbarhet genom projektet såsom återvinningsstategier, smarta energilösningar, hantering av dagvatten, stadsnära odling, laddstationer för elbilar och mycket mer.

Norisol isolerar både rör och ventilationskanaler inom “Verkstad”.

PROJEKT FAKTA

Kund: Assemblin Ventilation AB

Byggherre: Sankt Kors Fastighets AB

Omfattning: ca 3 500 timmar i första etappen

Utförandetid: 2019 – 2020