Project Description

BESKRIVNING

Malmberg Water är ett miljöteknikföretag med fokus på bl.a biogas och erbjuder energieffektiva och miljövänliga geoenergianläggningar för industrier, affärsfastigheter, hotell och flerfamiljshus.

Malmberg Biogas bygger nu en uppgraderingsanläggning, GR 50, med kapacitet att rena 5 000Nm3 biogas/h. Gasen kommer att föras ut på Danmarks gasnär och ersätta den fossila naturgasen i motsvarande mängd.

Norisol är involverad i tre av Malmberg Waters projekt; uppgraderingsanläggning för biogas till Danmark, rötgasanläggning för matavfall till England samt biogasanläggning till Tyskland.

Arbetet med att isolera varma och kalla rör i pump- och processrum utförs i stora containrar som sedan fraktas och installeras i respektive land.

PROJEKT FAKTA

Kund: Malmberg Water

Omfattning: Rörisolering

Utförandetid: Start september 2019