Project Description

BESKRIVNING

Humlegården Fastigheter AB bygger kontor i Solna. Fastigheten har en bruttoarea på drygt 36 000m2.

Norisol utför rörisolering VS och kyla.

PROJEKT FAKTA

Kund: VVS Metoder

Huvudentreprenör: Forsen AB

Byggherre: Humlegården Fastigheter AB

Omfattning: ca 1 700 timmar

Utförandetid: 2018 – 2019