Project Description

BESKRIVELSE

Isolering af scrubbere
En af Norisols samarbejdspartnere har stor succes med produktion af scrubbere. En scrubber er et mekanisk luftrensesystem, som nedbringer udledningen af svovldioxid fra skibes udstødning til atmosfæren. Svovldioxid opstår overvejende ved afbrænding af fyringsolie, kul, dieselolie og industriprocesser, der indeholder svovl. Scrubberne monteres på handels- og passagerskibes udstødning.

Inden montering på skibet isoleres scrubberne
Norisol producerer og monterer afstandsjern samt isolerer med 100 mm alu-tråvævsmåtte. Isoleringen beklædes herefter med galvaniseret plade, som er specialfremstillet til typen på Norisols pladeværksted. Til slut monteres specialdesignede isoleringspuder fremstillet på Norisols pudeværksted. Puderne er tilpasset den specifikke scrubbertype, og monteres ved scrubberens tilgang, afgang og mandehuller.

PROJEKT FAKTA

Udført
Projektet med isolering af scrubberne forventes at løbe kontinuerligt over de kommende år.

Detaljer
Afhængig af type iklædes hver scrubber ca. 105 – 150 m² isolering samt tyndplade (pladekappe).