Project Description

BESKRIVNING

Arbetet omfattar demontering av befitlig isolering och plåt samt återmontage efter slutförda pannarbeten.

Arbetet utförs av vår avdelning i Örnsköldsvik.

PROJEKT FAKTA

Kund: Stora Enso

Omfattning: Isoleringsarbeten i samband med byte av sidoväggar på panna 7. på Skutskär

Utförandetid: Höst 2019