Project Description

STJÄRTMESEN

Stjärtmesen är ett nytt demensboende på Dannebäcken, Trollhättan.
Byggnaden kommer att ha stort klimatfokus med höga krav på material och installationer, projektet har som mål att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och följa kraven för Sunda Hus klass A.
Norisol utför isolering av ventilation, VS och kyla samt brand- och ljudtätningar.

PROJEKT FAKTA

Kund: Assemblin Vent, Trollhättan

Beställare: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Byggherre: MVB